חיפוש

מאמרים

טיפול בפסיכותרפיה אחר מקרה טראגי

יש הבדל בין טיפול פסיכולוגי רגיל לבין טיפול בפסיכותרפיה לאחר אירוע טראומטי, משברי, הגורם מצוקה נפשית חריפה ומחייב טיפול ממוקד ודחוף יותר. לא מעט אנשים מצאו עצמם קרבנות של רשלנות רפואית בכלל ובעיקר רשלנות בלידה. נזקיה של רשלנות זו עלולים לערער את נפשה של האם ושל האב המגלים, לחרדתם, כי בשל רשלנות שמקורה באי-זיהוי מום מולד או בפרוצדורה שונה שנערכה במהלך הלידה וגרמה סיבוכים בה, נולד להם תינוק הסובל ממום או מפגם כל שהוא.

התמיכה הנפשית הרגשית חשובה במיוחד לאחר שנוכחים לדעת את תוצאותיה של הרשלנות. טיפול פסיכותרפי קודם לטיפול משפטי בסוגיית הרשלנות הרפואית, שאף אותו אין להזניח וניתן לנהל אותו במקביל.

אנשים שונים אלה מאלה ולכן קיים גם שוני בתגובותיהם בכלל ועל אירועים טראגיים בחייהם בפרט. חשוב לעקוב אחרי התגובות של מי שמעורב במקרה הטראגי. כאשר מדובר ברשלנות בלידה, טבעי שבני הזוג יגיבו באופן שונה גם אם עצמת הכאב והצער ועומקם זהים, פחות או יותר, אצל שניהם.

 

יש מה לעשות גם כשאת הנעשה אין להשיב

רשלנות בלידה היא מקרה טראגי לכל הדעות אבל מקרים טראגיים נוספים קורים בכל עת. אין אדם שלא עלול למצוא עצמו בשלב כל שהוא מעורב בעל כורחו במקרה טראגי. היות שמקרה טראגי יוצר באופן טבעי וצפוי פחדים וחרדות, הוא מרושש את משאביו הנפשיים של האדם המוצא עצמו בעיצומו של מקרה טראגי. הביטחון העצמי מתערער ויש מי שחשים שעצם אחיזתם בחיים מתרופפת.

טיפול פסיכולוגי ובעקבותיו, על פי שיקול הדעת המקצועי של המטפל, טיפול תרופתי תומך, עשוי להקל על המטופל ולהשיב לו, בהדרגה, את תחושת היציבות של הקרקע שעליו הוא דורך.

אחת המטרות של טפול פסיכולוגי במצבי דחק ומצוקה הוא להיות מסוגל להיעזר ולהיתמך על ידי המעגלים הסובבים: משפחה, מקום העבודה, הקהילה. אלה עשויים להיות מאגרים לשאיבת כוחות להמשך.

 

הטיפול המשפטי

כאמור, בד בבד עם ההכרח להקל טיפול פסיכולוגי או טיפול פסיכותרפי החיוני, שאינו סובל דיחוי, במצבם הנפשי הקשה של מי שהם עצמם חוו מקרה טראגי או של בני משפחתם, אסור להזניח את הטיפול בהיבט המשפטי של רשלנות בלידה. 

אתם מוזמנים לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום ולקבל ייעוץ חינם. הייעוץ יאפשר לכם לברר ולהיווכח האם קיים בסיס מוצק מספיק להגשת התביעה ולקבל אומדן על סיכוייה. חשוב להתייעץ גם אם מתעורר בכם חשש "בלבד" להיתכנות קיומה של רשלנות רפואית, היות שהתחום רחב וחל על מספר רב של תוצאות.

 

שני צדדיה של אותה מטבע

במצבי טראומה אנשים נוטים לקבל החלטות לא מושכלות, מהבטן. הם מונעים לא על ידי שיקולים רציונאליים אלא מחששות ומפחדים. הם, אכן, רואים צל הרים כהרים. מכאן נובע ההכרח לקבלת טיפול פסיכולוגי ממוקד ככל שניתן. מקרים של רשלנות בלידה הם, אכן, מקרים טראגיים. אדם שעוברת עליו טרגדיה והואר מסוחרר בתוך סערת רגשות, חש עצמו טובע במערבולותיה, אינו פנוי לטפל בנושאים שונים, אשר טיפול בהם מחייב ותובע שיקול דעת. במקרה זה מומלץ להפקיד את הטיפול בהיבט המשפטי, שהוא צדה השני, החשוב מאוד כשלעצמו, של הרשלנות בידי מי שפנויים לעשות זאת הן מבחינה רגשית והן מבחינת הידע והזמן. לרשותכם אפוא משרד עורכי דין העשויים להגיש לכם את השירות המקצועי הטוב ביותר בסוגייה זו.

יש מקרים- רשלנות בלידה - הוא אחד מהם, שלא ניתן להיערך וממילא גם לא להתארגן לקראתם. מקרים לא צפויים, פתאומיים, המעמתים אותנו באחת עם מציאות אשר ברגע אחד משתנה מהקצה אל הקצה והופכת עלינו את עולמנו, עשויים או עלולים לעורר תגובות לא צפויות. לכן, חשוב לדעת כי גם ואולי בעיקר במקרים אלה, נגישה וזמינה האפשרות להסתייע בקבלת טיפול פסיכולוגי מזה וקבלת ייעוץ ובעקבותיו גם ליווי וייצוג משפטי בנושא זה.

מדובר בשני צדדים של אותה מטבע, וכל אחד מהם מצדיק ואף מחייב טיפול. גם במצבים קשים ביותר חשוב לא רק לדעת אלא גם להרגיש כי יש עצה ויש מוצא. אתם לא נדרשים להתמודד לבדכם עם מקרה טראגי של רשלנות בלידה. אנשי מקצוע טובים יסייעו לכם בתקופה הקשה, אשר ודאי מורגשת כשקשה מנשוא.