מי מנוחות - תוכנית ללימודי תעודה בנושא: רפואה, אתיקה ומשפט בסוף החיים

תוכנית ללימודי תעודה בנושא:
רפואה, אתיקה ומשפט בסוף החיים
הפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית
תאריך פתיחת הקורס: 26.10.2022
קורס מקוון, למעט 5 מפגשים פרונטליים

רכזי התוכנית: ד"ר אהד אבני, ד"ר אדיר שאולוב
ראשי התוכנית: ד"ר אהד אבני, ד"ר דניאל אזולאי, פרופ' נתן צ'רני, פרופ' בן קורן, ד"ר אדיר שאולוב, הרב פרופ' יגאל שפרן
מרצים: בתוכנית ירצו מרצים בכירים באקדמיה ממגוון ההיבטים השונים בתחום הרפואה הפליאטיבית.
מטרות: בסיום הקורס ירחיב הלומד את הידע האקדמי והקליני בהתמודדות המטופל והצוות הרפואי בטיפול בסוף החיים בנושאים הבאים:
• אתיקה
i. המשגת דילמות אתיות בעבודת איש צוות רפואי בטיפול בחולים בסוף החיים
ii. הממשק בין אתיקה רפואית דת וחוק במדינת ישראל
iii. המתח שבין פטרנליזם ואוטונומיה בהתמודדות עם סוף החיים
iv. המדרג מהמתת חסד ועד מוות במרשם רופא לעומת סדציה פליאטיבית
v. medical appropriateness ו futility
vi. אמירת אמת
• רפואה וסיעוד
i. העמקת הידע הרפואי בנושא מנגנוני כאב והטיפול הרפואי בו
ii. עקרונות והתפתחות הרפואה הפליאטיבית בארץ ובעולם
iii. איזון סימפטומים שכיחים בסוף החיים
iv. אתגרים בטיפול הפליאטיבי במחלות מסכנות חיים שכיחות
v. התמודדות פסיכיאטרית ופסיכולוגית בסוף החיים
• אספקטים פסכוסוציאליים ברפואה פליאטיבית
i. תקשורת עם חולים ובני משפחה
ii. שונות ודמיון בהתמודדות עם סוף החיים בתרבויות השונות
iii. לווי רוחני בסוף החיים
iv. תקוה ויאוש בהתמודדות עם מחלה מסכנת חיים
v. תהליכי פרידה ואבל בסוף החיים
vi. התמודדות משפחתית וצוותית עם ייסורי יקירם ומותו
• חקיקה ומשפט בסוף החיים במדינת ישראל
i. תהליך החקיקה, החקיקה, יישומה בסוף החיים במדינת ישראל
אופן הלמידה:
למידה באמצעות זום, במצלמות פתוחות.
5 מפגשים יתנהלו באופן פרונטלי – סדנאות ועבודה בקבוצות
כל הרצאה תחל בתיאור מקרה ספציפי שעל בסיסו תתקדם ההרצאה ובהמשך יתקיים דיון עם הלומדים.

אוכלוסיית היעד:
אנשי מקצוע מתחומי רפואה ומקצועות הבריאות השונים וכן משפטנים, אנשי דת מוסמכים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ובעלי תואר ראשון במקצועות רלוונטיים.

מתכונת התכנית
מועד פתיחה: 26.10.2022
מועד סיום: 28.6.2023
היקף שעות: שני סמסטרים, 104 שעות לימוד + עבודה על תרגילי בית. סה"כ 116 שעות.
ימי לימוד ושעות: ימי רביעי 13:00-16:15, אחת לשבוע, למעט חופשת סמסטר
מיקום: קורס מקוון, למעט 5 מפגשים פרונטליים שיתקיימו בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים.

תנאי קבלה לתכנית
הגשת מועמדות באמצעות הגשת:
1. קורות חיים
2. מכתב קצר עם הסבר לסיבת ההצטרפות לקורס

דרישות:
נוכחות בלפחות 80% מהמפגשים
מצלמות פתוחות במפגשים המקוונים
השלמת תרגילים ועבודות בית
הכרה:
התוכנית מוכרת כלימודי המשך אוניברסיטאיים ומזכה את חברי הר"י ב 50 נקודות זכות.
תעודת סיום:
בתום הלימודים והעמידה בדרישות, יקבל הלומד תעודה שמאשרת כי קיבל הכשרה למתן טיפול מקל בחולה הנוטה למות
שכר לימוד : 5,600 ש"ח
דמי רישום: 250 ₪, תשלום דמי רישום הינו תנאי לבדיקת מסמכי הקבלה לתוכנית

*הזכות לשינויים שמורה. **פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים