מבוא לרפואה חישובית

הפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית
תאריך פתיחת הקורס: 23.10.2022
קורס מקוון, למעט 2 מפגשים פרונטליים (ראשון ואחרון)

רכזת התוכנית: פרופ' מיכל רוזן - צבי

מרצים: פרופסור אלי פיקרסקי, פרופסור שחר ארזי, ד״ר שי רוזנברג
מטרות: לסקור מתודות חישוביות המשפיעות על עולם הרפואה לשם יצירה וחיזוק של שיתופי פעולה בין מדענים המשתמשים במתודות חישוביות –רופאים חוקרים, אנשי בינה מלאכותית ומדעי הנתונים – לבין אנשי רפואה המעניקים שירותי רפואה בבתי החולים ובקהילה.

הסילבוס המתוכנן:
1. מבוא
2. למידה מדוגמאות
3. הסקה קוזאלית (קשר בין סיבה למסובב) מנתונים רטרוספקטיביים
4. מודלים גנרטיביים
5. למידה עמוקה
6. תשתיות מחשוב נוכחיות ועתידיות
7. התפקיד שמילאה רפואה חישובית במגפה העולמית
8. מתודות חישוביות שמשנות את עולם הפתולוגים
9. מתודות חישוביות שתומכות באבחון מחלות ניוון עצבי (neurodegenerative)
10. מתודות חישוביות שתומכות באבחון ופרוגנוזות סרטן
11. האתגרים בתרגום – איך לגשר על הפער בין האקדמי לקליני?
12. פתרונות מעבר לקליניקה: שימוש בטלפונים סלולריים למעקב אחר סימפטומים בחיי היומיום ולמחקר בשטח
13. סיכום הקורס ודיון במגבלות הרפואה החישובית ובהבטחה הגלומה בה

אופן הלמידה:
הוראה פרונטאלית (המפגש הראשון והמפגש האחרון) והרצאות זום (חלוקת שעות בהמשך). המפגשים הפרונטאליים יכללו בין היתר דיונים בקבוצות קטנות ופרזנטציות של משתתפי הקורס. בהרצאות בזום ייכללו בין היתר תכנים מתמטיים (שאינם מצריכים ידע מוקדם ייחודי), וקישורים בין מתודות אבסטרקטיות לדוגמאות קונקרטיות בעולם הרפואה. כחצי מן הרצאות יועברו על-ידי רכזת הקורס, וחצי יינתנו על-ידי מרצה אורח.
הלמידה באמצעות זום תתבצע במצלמות פתוחות.

אוכלוסיית היעד:
אנשי מקצוע מתחומי הרפואה ומקצועות הבריאות השונים המעוניינים בנושא רפואה חישובית הניתן מטעם בית הספר ללימודי המשך של בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית.

מתכונת התכנית
מועד פתיחה: 23.10.2022
מועד סיום: 22.1.2023
היקף שעות: סמסטר א' , 28 ש"א.
ימי לימוד ושעות: ימי ראשון, אחת לשבוע , 18:15-19:45, שעות שני המפגשים הפרונטליים: 17:00-19:00
מיקום: קורס מקוון, למעט 2 מפגשים פרונטליים שיתקיימו בפקולטה לרפואה בעין כרם.
מועדי המפגשים הפרונטליים: 23.10.2022, 22.1.2023

תנאי קבלה לתכנית
הגשת מועמדות באמצעות הגשת:
1. קורות חיים (עד עמוד)
2. מכתב קצר עם הסבר לסיבת ההצטרפות לקורס

דרישות:
נוכחות בלפחות 80% מהמפגשים
מצלמות פתוחות במפגשים המקוונים
השתתפות בדיונים ומילוי מטלת בית אחת שתכלול הצגה של מאמר במפגש הסיום.

תעודת סיום:
בתום הלימודים והעמידה בדרישות יקבלו המשתתפים תעודת סיום מטעם הפקולטה לרפואה ומכון מגיד.
שכר לימוד : 1,800ש"ח
דמי רישום: 250 ₪, תשלום דמי רישום הינו תנאי לבדיקת מסמכי הקבלה לתוכנית

*הזכות לשינויים שמורה. **פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים