בית הספר לפסיכותרפיה

רקע כללי

פסיכותרפיה הינה תחום של בריאות הנפש הדורש מסלול הכשרה ייחודי וארוך, הכולל רכיב תיאורטי ורכיב מעשי, תוך שימת דגש רב על האחריות הרבה כלפי הציבור הזקוק לפסיכותרפיה. בישראל ישנם למעלה מ-4,000 פסיכותרפיסטים, עיקרם פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים, ואולם שיעורם בחברה הערבית נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסייה, דבר היוצר מחסור משמעותי באנשי טיפול פסיכותרפיסטים מהחברה הערבית במערך בריאות הנפש הציבורי.

במסגרת החלטת הממשלה מס' 4193 להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה משרד הבריאות מציע מלגות הכשרה בפסיכותרפיה לעובדים סוציאליים אזרחי ישראל מהחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית שהינם גם בעלי תואר שני כמפורט בהמשך, ואשר בכוונתם להשתלב בעבודה במערכת הציבורית בבריאות הנפש.

משרד הבריאות פועל להגדלת מספר הפסיכותרפיסטים בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית העובדים במערכות הנפש הציבוריות. על מנת לקיים את הליך ההכשרה בתחום הפסיכותרפיה נבחרה התכנית הנוכחית, המשלבת בין תיאוריות קלאסיות לעכשוויות ובין הזרם הדינאמי, הקוגניטיבי-התנהגותי וגישות טיפוליות נוספות, תוך בדיקה מתמדת של התאמתן למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית היעד.

אשר על כן אנו פונים אליך, אם בכוונתך לעבוד במערך הציבורי לבריאות הנפש, וכי הנך עומד/ת בדרישות הסף המופיעות בהמשך, להציע את מועמדותך לקבלת מלגה להכשרה הנ"ל. מתוך המועמדים ייבחרו המועמדים בעלי הניסיון והכישורים המתאימים ביותר ובעלי סיכויי ההשתלבות הגבוהים ביותר לעבודה טיפולית בתחום בריאות הנפש בחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, בשירות הציבורי.

מטרת התכנית הנוכחית לפתור את הקושי האמיתי העומד בפני רבים המעוניינים לקבל סיוע נפשי ומתקשים למצוא בקרבת מקום מגוריהם מטפלים השייכים לתרבותם ודוברים את השפה הערבית. התכנית הנוכחית, ביוזמת משרד הבריאות ובפיקוח המקצועי של מכון מגיד נועדה להתגבר על קושי זה ולקדם את ההתאמה של מוסדות בריאות הנפש בקבלה ובטיפול של מטופלים באוכלוסיות אלה.

קהל היעד

קהל היעד - דרישות מינימום מצטברות לקבלה ללימודים ולקבלת מלגת משרד הבריאות

 1. אזרחי ישראל המשתייכים לחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית.
 2. עובדים סוציאליים הרשומים בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה, בטיפול באמנות, בקרימינולוגיה קלינית*.
 4. בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות מיום סיום התואר הראשון, בעבודה בתחום.
 5. מעבר בהצלחה של ראיון קבלה.
 6. המלצת מעסיק ציבורי למתן מלגה של משרד הבריאות להכשרה בפסיכותרפיה לאותו מועמד, והצהרתו בדבר כוונתו להעסיק את המועמד במהלך הכשרתו ולאחריה**

* מועמדים שאינם ממלאים באופן מלא אחר תנאי הקבלה ויוחלט לגביהם כי הינם רשאים להגיש את מועמדותם, מועמדות זו תישקל בוועדה מקצועית. במידה ויהיו דרישות נלוות לקבלה, הנ"ל יהיה באחריות המועמד ולא באחריות מכון מגיד ו\או משרד הבריאות

** בנוסף למקבלי המלגה,תישקל קבלת מספר מועמדים נוספים, ובכללם גם מי שאינם מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית, אשר לא יידרשו להציג המלצת מעסיק.

הקורסים הנלמדים

 • על התיאוריה הפסיכו-דינאמית
 • על הטכניקה של הטיפול הפסיכו-דינאמי
 • הערכה ואבחון בהתאם לגישה הדינאמית
 • על התיאוריה הקוגניטיבית-התנהגותית
 • על הטכניקה של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי
 • >הערכה ואבחון בהתאם לגישה הקוגניטיבית-התנהגותית
 • על המודל הרפואי
 • על טיפולים השייכים למודל הרפואי
 • הערכה ואבחון – היבטים תיאורטיים, אבחוניים וממצאים עדכניים
 • הערכה ואבחון – היבטים קליניים
 • אינטגרציה קלינית - על סוגי הטיפול השונים ועל התאמת דרכי הטיפול להפרעות השונות
 • ידע והיכרות עם מוסדות בריאות הנפש והשירותים הקיימים בקהילה
 • אתיקה וסוגיות משפטיות
 • טיפול רגיש תרבותית ותהליך התהוותו של המטפל
 • סמינרים קליניים בקבוצות קטנות – הדרכה קבוצתית על מקרים טיפוליים

בקורסים השונים תהיה גם התייחסות להתאמה התרבותית לאוכלוסיות היעד השונות.

סגל המורים, המנחים והמדריכים

מושתת על מערך של מרצים, מנחים ומטפלים בכירים העוסקים בהכשרת אנשי מקצוע ובהתאמתן של תכניות ההכשרה, העמדות והטכניקות הטיפוליות השונות לאוכלוסיות יעד שונות. הלימודים יתקיימו בעיקרם בשפה העברית.

ועדת ההיגוי

   סועאד אבו עביד, ד"ר עינת אספלר-רוזנבוים, דורית גורני, פרופ' יולנדה גמפל, יפעת מאירי, נאדיה מסארווה, ויסאם מרעי, אהוד רוזנטל.

תעודת סיום

העומדים בנהלים של מכון מגיד ומשלימים הכשרתם בהתאם לדרישות התכנית מבחינה אקדמית וקלינית, יהיו זכאים לתעודה בפסיכותרפיה מטעם מכון מגיד מבית באוניברסיטה העברית.  

 

 

לקבלת מידע נוסף

ניתן ליצור קשר עם נציגי בית הספר

בכתובת דוא"ל - Psychomagid@magid.org.il

מענה טלפוני יינתן בימי ג' בין השעות 10:00–15:00 במספר – 073-2495062

 

 

שלוחת ירושלים: האוניברסיטה העברית הר הצופים 9190501
שלוחת תל-אביב: רח' קהילת סלוניקי 7 נאות אפקה ת"א