קורס מורשה נגישות השירות

מחזור תשיעי, פתיחה נובמבר 2024 בשוהם

מנהלת האקדמית: ד"ר אורנה ערן 

רכזת התוכנית: הגב' רונית מוכתריאן

 התוכנית המקצועית שבנינו להכשרה של מורשים לנגישות השירות היא מקיפה ומרתקת. המרצים שלנו הם מן המובילים בתחום ותוכנית הלימודים משלבת לימודים עיוניים, התנסויות חווייתיות, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות, סיורים לימודיים, ותרגילים מעשיים במרחב הציבורי.
המטרה שהצבנו לעצמנו היא להכשיר את אנשי המקצוע הטובים בתחום, כסוכני שינוי לחברה מכילה ושוויונית וכמורשי נגישות שירות שימשיכו להוביל את מהפכת הנגישות בארץ.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהירשם לתוכנית הלימודים.

תוכנית הלימודים קיבלה את אישור האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה ומפוקחת על - ידו. 

 קורס נגישות רקע

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח –  1998  קובע כעיקרון יסוד שזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מושתתות על ההכרה בעיקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עיקרון כבוד הבריות.
מטרת החוק היא  להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.  
מורשה נגישות השירות הינו איש מקצוע המוסמך מתוקף החוק לתכנן, לייעץ, לאשר ולפקח על ההתאמות הנדרשות להנגשת השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר להם השתתפות שוויונית בטוחה ומכבדת בכל תחומי החיים.

אודות התוכנית

תוכנית הקורס כוללת לימודים עיוניים ומעשיים עדכניים המועברים בידי מרצים מן המובילים בתחום.היא כוללת סיורים לימודיים ייחודיים כדוגמת הסיור במודל עיר נגישה בשוהם. שם ניתן לבחון הלכה למעשה את יישום ההתאמות הנדרשות על פי חוק במרחב עירוני הכולל מבני ציבור ושטחי חוץ, ולהכיר ולהתנסות מקרוב באמצעים טכנולוגיים מתקדמים של החברות המובילות בתחום. 

התוכנית משלבת התנסויות חוויתיות במוגבלויות שונות ומפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות שמשתפים בפתיחות רבה את הסטודנטים בחוויות האישיות שלהם בחסמים ובצרכים שלהם לקבלת שירות שיוויוני ומכבד.

נוסף על כך, התוכנית כוללת יום לימודים מרוכז ב'נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' ומאפשרת היכרות עם בעלי התפקידים השונים והבנת הממשק בין המורשים לנציבות.

 

התכנים הנלמדים בתוכנית

• מאפייני המוגבלויות, צורכי האדם עם מוגבלות, חסמים במרחב ובשירות הציבורי ועקרונות בהנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה;

• היכרות נרחבת עם חקיקה, תקנות ותקנים רלוונטים לעבודה של מורשה נגישות שירות;

• טכנולוגיות עזר ואמצעי עזר;

• עקרונות של עבודת מורשה שירות, סמכויות ותחומי אחריות, חובת היוועצות, עריכת חוות דעת, מתן המלצות, טופסי בדיקה ייעודיים, הכנת סקרים ואישור תוכניות, הליכי הטמעה והכשרה, הדרכת עובדים וכתיבת נהלים; 

• פרקטיקום נגישות, סיורים, והנחיית פרויקט גמר.

תנאי קבלה לתוכנית

התנאים נקבעו מכוח החוק במשרד העבודה:

• בעל מקצוע אקדמי או טכנולוגי כמפורט: אדריכל או מהנדס מבנים, תשתיות וסביבה, הנדסאי בניין או אדריכלות, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עובד סוציאלי, רופא, אח, סוציולוג, מהנדס תעשיה וניהול, מעצב פנים, עוסק בחינוך או חינוך מיוחד, עוסק במדעי ההתנהגות.

• כל בעל מקצוע אקדמי אחר שיש לו תעודת מוסמך כתנאי סף..

• ניסיון מעשי של שלוש שנים לפחות במקצוע אקדמי או טכנולוגי כמפורט לעיל, וכן ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

• ראיון במסגרת ועדת קבלה.

המסיימים בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת מקצוע ותעודת גמר "מורשה נגישות השירות" ולהירשם בפנקס המורשים לנגישות השירות במשרד העבודה.

מתכונת התוכנית:

  • מועד הפתיחה: נובמבר 2024
  • היקף השעות: 240 שעות אקדמיות
  • ימי הלימוד ושעות: יום חמישי, 09:30 – 16:30
  • מיקום: שוהם/מקוון בחינות מתקיימות בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית.

חובות התוכנית והתנאים לקבלת התעודה

• נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.

• עמידה בבחינות מעשיות ותרגילים (ציון עובר 70).

• עמידה בבחינת גמר חיצונית מטעם משרד העבודה (הציון העובר 70). 

• הגשת פרויקט גמר והגנה עליו בפני בוחן חיצוני מטעם משרד העבודה (ציון עובר 70).   

• תשלום של אגרות בחינה עיונית ומעשית. ותשלום בעבור רישום בפנקס מורשים - יתבצע בנפרד מול משרד העבודה.

 

שכר לימוד

10,950 ₪

דמי רישום

400 ₪. תשלום דמי הרישום הוא תנאי לזימון לוועדת קבלה .הם יוחזרו רק במקרה של ביטול התוכנית.