פניה למשרד הבטחון לתשלום שכ"ל אח / אחות וטרינרי בפיקדון צבאי