מיינדפולנס, תקווה ומשמעות

הפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית
תאריך פתיחת הקורס: 23.10.2022
קורס פרונטלי, הפקולטה לרפואה, עין כרם

רכזי התוכנית: ד"ר שמעון שירי, פרופ' דוד מנקוטה, פרופ' ישעיה וקסלר.

מרצים: בתוכנית ירצו מרצים בכירים באקדמיה ממגוון ההיבטים השונים בתחום הרפואה הפליאטיבית.
מטרות: המשתתפים ילמדו וירחיבו את הידע החווייתי, התיאורטי והמחקרי בנושאי מיינדפולנס. נדון בנושאים של תקווה, התפתחות פוסט-טראומטית, איכות חיים סובייקטיבית, משמעות המוות בעבודה הרפואית ומשמעות בעבודה ובחיים.
נושאים שיילמדו בקורס:
1. מיינדפולנס: התנסות חווייתית ותרגול. למידה להתמקד ברגע הנוכחי, כאן ועכשיו לעומת מחשבות רומינטיביות ומעוררות דחק. לימוד התבוננות על העצמי כאלטרנטיבה לשקיעה בתוך העצמי.
2. מיינדפולנס: יסודות תיאורטיים ופילוסופיים.
3. הבסיס הנוירופסיכולוגי של מיינדפולנס.
4. מיינדפולנס ומנגנוני קשב, ויסות רגשי, השפעות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגותיות.
5. דחק בבית החולים/בקופות החולים, שחיקה, השלכות על המטפל ועל המטופל, התמודדות עם שחיקה.
6. שחיקה בעבודה, compassion fatigue, מצבי דחק ממושכים כמו COVID-19. השפעת מצבי דחק ממושכים על החיים האישיים, הבין-אישיים והתעסוקתיים.
7. COVID-19 – התמודדות הצוותים הרפואיים, מחויבות של צוותי רפואה וסיכון חיים, מחויבות לעומת הדוניזם, מחויבות לחולים מול מחויבות למשפחה
8. התפתחות אחרי טראומה – מעבר משקיעה לצמיחה
9. תקווה: מטרות משמעותיות בתחום הבין-אישי והתעסוקתי. הקשר בין מטרות לבין חוויית המשמעות בעבודה ובחיים.
10. רווחה נפשית, איכות חיים סובייקטיבית.
11. על מקום המוות בחיינו המקצועיים
12. ילדים מול מלחמה וטראומה
13. משמעות בעבודה ובחיים, משמעות ואיכות חיים סובייקטיבית, מיינדפולנס ומשמעות.
14. מודלים של אושר.

אופן הלמידה: בחלק הראשון של כל מפגש נקיים למידה חווייתית במיינדפולנס. בחלק השני נקיים דיונים תיאורטים בתחומים שונים, שהמשותף להם הוא שיפור הרווחה הנפשית בתנאים של חשיפה למצבי דחק בעבודה הרפואית. משתתפים יקראו חומר תיאורטי-מחקרי ובכל שיעור משתתפים שונים יציגו את המאמרים, כהקדמה לדיון בכיתה

אוכלוסיית היעד:
אנשי מקצוע מתחומי רפואה ומקצועות הבריאות השונים המעוניינים להגדיל את המודעות העצמית ואת משאבי ההתמודדות בעבודה על ידי לימוד מדיטציה ואימוץ שיטת המיינדפולנס.

מתכונת התכנית
מועד פתיחה: 23.10.2022
מועד סיום: 22.1.2023
היקף שעות: סמסטר א', 26 ש"א
ימי לימוד ושעות: ימי ראשון 16:30-18:15, אחת לשבוע
מיקום: קמפוס הפקולטה לרפואה, בית החולים הדסה עין כרם

תנאי קבלה לתכנית
הגשת מועמדות באמצעות הגשת:
1. קורות חיים
2. מכתב קצר עם הסבר לסיבת ההצטרפות לקורס

דרישות:
נוכחות בלפחות 80% מהמפגשים
הכרה:
התוכנית מוכרת כלימודי המשך אוניברסיטאיים ומזכה את חברי הר"י ב 16 נקודות זכות.

תעודת סיום:
בתום הלימודים והעמידה בדרישות, יקבל הלומד תעודה מטעם לימודי הממשך של הפקולטה לרפואה ומכון מגיד ללימודי המשך.
שכר לימוד : 1,650 ₪
דמי רישום: 250 ₪, תשלום דמי רישום הינו תנאי לבדיקת מסמכי הקבלה לתוכנית

*מספר המקומות מוגבל עד 30 משתתפים
*הזכות לשינויים שמורה. **פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים