יחסי אובייקט

קורס יחסי אובייקט

קורס יחסי אובייקט יכול אולי להיראות במבט ראשון כהלחמה של שני קורסים - ממשיכי קליין וממשיכי ויניקוט. בחשיבה הפסיכואנליטית העכשווית יש הבדל "סוציולוגי" ניכר בין שתי הגישות ובין חסידיהן ניטשים לעיתים קרבות תאורטיים מושחזים.
כך למשל,  לדוגלים במחשבה הויניקוטיאנית, קל לעיתים להדגיש את הצד של השפעת הסביבה ואת האופן שבו האם הטובה דיה מחזיקה את התינוק. בגישה זו גם מודגשים הפצעים שיכולים להיראות בנפש האדם כאשר האם לא קשובה באופן מספק לצרכי התינוק ומייצרת כשל האימהי טראומטי. כשל זה מכונה לעיתים X+Y+Z. כלומר נפש התינוק יכולה לשאת חבלות קטנות (impingement) אבל כישלון אחד יותר מדי המגולם באות Z מביא להתפתחות טראומטית בנפש המטופל. 
בגישה הקלייניאנית הקלאסית המטופל הוא בראש ובראשונה צבר של אובייקטים פנימיים עימם הגיע התינוק לעולם. התינוק מגיח מהרחם מפוחד ומאוים ונמצא במצב המכונה על ידי קליין סכיזופרנואידי. בהמשך התינוק עובר מפוזיציה זו לפוזיציה המשלימה עם היעדר ועם חלקיות המכונה הפוזיציה הדפרסיבית.  במהלך כל החיים הבוגרים אנו נעים בין שתי הפוזיציות ומתארגנים במצב שינוי ומלחמה סכיזופרנואידי או במצב של אבל והשלמה דפרסיבי. 
לעוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובפסיכואנליזה נדמה לעיתים כי אלו הן תפיסות מנוגדות שאין בינן חיבור משלים אלא סותר ומתחרה.
אולם במקרה שלנו שתי הגישות בנויות כקורס אחד כיוון שמודגש פה החיבור ועובר ביניהם חוט מקשר חשוב. החוט המקשר קשור למחשבה לפיה תפקידנו כמטפלים למצוא את הדרך הייחודית שמתאימה לכל מטופל לעבור שינוי. 
בעצם השאלה שהקורס מנסה להשיב עליה היא כיצד בגישה פסיכואנליטית של יחסי אובייקט המבוססת הן על ממשיכי קליין והן על ממשיכי ויניקוט ניתן להגיע למענה טיפולי מיטיב המאפשר שינוי גם כאשר יש מטופל שקשה להגיע אליו, גם כשהמטופל מתנגח בנו בתהליך הטיפולי וגם כשיש לנו חשק כמטפלים לצאת בהכרזות טוטאליות על מצב המטופל ועד כמה הוא או היא תקועים ולא מסוגלים להשתמש בטיפול.
בראיה זו ננסה להבין בקורס כיצד החשיבה של רוזנפלד על הקושי בעלבון הנרקיסיסטי של הכרה בתלות במטפל ובבושה שיש מפניו יכולה לפגוש את העמדה הטיפולית הויניקוטיאנית שמנסה להחזיק את המטופל באופן שמייצר סביבה טיפולית רגישה ומגדלת. או למשל באיזה אופן העמדה של שטיינר על מסתור נפשי דומה לחשיבה של הזרם העצמאי על יצירת חוויה מעברית. 
בנוסף נזכור שאסכולת יחסי אובייקט התפתחה בבריטניה במקביל וכי מעבר לניגודים אותם אנו רגילים להדגיש קיימים מכנים משותפים קליניים ותאורטיים עמוקים.

מרצה בקורס תמר פלג למידע על הקורס יחסי אובייקט: תכניות מתקדמות לפסיכותרפיסטים- שנה"ל תשפ"ב 2021-2022