פתרונות הנגשה לבעלי מוגבלויות

פתרונות נגישותבישראל חיים נכון להיום למעלה מ- 1.3 מיליון תושבים המוגדרים כבעלי מוגבלות וביניהם מאות אלפים המוגדרים כבעלי מוגבלות חמורה. בישראל יש מצב ייחודי בגלל אחוז גבוה של נכי מלחמות ופיגועי טרור. לאורך   השנים נאבקים ארגונים מובילים למען פתרונות הנגשה לבעלי מוגבלויות. כדי להגן על כבודם וחירותם של בעלי המוגבלויות קבע המחוקק את חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, תשנ"ח-1998, מטרת החוק לעגן את זכותם של בעלי
מוגבלויות להשתתפות שוויונית בחברה בכל תחומי החיים ולספק עבורם מענה המתאים לצרכיהם הייחודיים כך שיוכלו לחיות בכבוד ובעצמאות מרבית.

לאורך השנים חלה התקדמות בתחום פתרונות ההנגשה לבעלי מוגבלויות, לרבות בתחומי הנגשת מבנים, הנגשת אתרים באינטרנט, ייצוג במקומות עבודה, הנגשת מוסדות לימוד ועוד. כיום ישנה דרישה בשוק לבעלי מקצוע מורשים בתחום הנגישות. את ההכשרה לתחום הנגישות ניתן לרכוש באמצעות לימודי נגישות באחד ממוסדות ההשכלה המתמחים בכך.

הנגשת מבנים, תשתית וסביבה

בשנת 2005 תוקן חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות והמחוקק הוסיף את פרק הנגישות. מטרת תיקון החוק נועדה לקבוע כללים מוסדרים ומחייבים להנגשת מקומות ציבוריים בניהול מדינת ישראל, רשויות מקומיות או בניהול גופים פרטיים. כך לדוגמה החוק מחייב מוסדות ממשלתיים כמו ביטוח לאומי וגופים מובילים כמו קופות החולים ובנקים להתקין אמצעים שיאפשרו גישה נוחה לבעלי מוגבלויות. בחוק התכנון והבנייה נקבע כי כל מבנה ציבורי חייב לכלול אמצעי גישה נוחים לבעלי מוגבלויות אך המציאות בארץ עדיין רחוקה מלהשביע רצון מסיבות שונות כמו בעיות תקציב ומימון, אי אכיפה, וחוסר מודעות לחשיבות הנושא.

ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות במקומות עבודה

סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות - נחקק מחדש בשנת 2010 במטרה להטיל חובה על חברות וארגונים המעניקים יותר מ- 25 עובדים לקדם ייצוג הולם של בעלי מוגבלויות בקרב העובדים. בנוסף, משנת 2010 החלו הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה שמטרתו לפעול לקידום העסקת עובדים בעלי מוגבלויות. החוק החדש מטיל אחריות על המעסיקים לפעול לקידום שוויון בעבודה לאנשים בעלי מוגבלויות. כדאי לדעת כי המדינה משתתפת במימון מקומות עבודה הפועלים לשילוב אנשים בעלי מוגבלויות והיא מסייעת בהתאמת המקום.

חוק שידורי הטלוויזיה

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, נועד להנגיש את שידורי הטלוויזיה לבעלי מוגבלות שמיעה. עם החלת החוק יכולים בעלי מוגבלות שמיעה לצפות בטלוויזיה כמו כל אדם אחר ולקרוא את שפת הסימנים בחדשות ובשידורים נוספים.

תקנות להנגשת אתרים באינטרנט

נגישות אתרים לבעלי מוגבלויות נכנסו לתוקפן בחודש אוקטובר 2013. תקנות הנגישות חלות על אתרי האינטרנט של רשויות ממשלתיות וציבוריות אך למעשה הן תקפות כמעט לכל סוגי האתרים, גם של חברות פרטיות וארגונים פרטיים. התקנות חלות גם על אתרים מותאמי מובייל. המחוקק קבע תקן לנגישות שמספרו ת"י 5568 של מכון התקנים הישראלי, התקן מבוסס על תקן בינלאומי של ארגון W3C.

לפרטים על התכנית להכשרת מורשים לנגישות השירות

 

מורשים לנגישות השירות