עקרונות האימון (אישי) והחשיבה התוצאתית

אימון אישי, המוכר גם בכינוי קואוצ'ינג, הינו תהליך מקצועי שנועד להעניק לאנשים נורמטיביים סל כלים יישומי שיסייע להם להתקדם ולהתפתח בחייהם. הכלים יעזרו להם להתגבר על מכשולים שונים הניצבים בפניהם, בין היתר באמצעות חשיבה תוצאתית המובילה להגברת הביטחון והמודעות העצמית, להעלאת המוטיבציה, להגדרת מטרות ויעדים, ולהגשמתם.

אימון אישי מתוך אמון ביכולות האדם

עיקרון הבסיס שמנחה אימון אישי, הוא אמון ביכולתו הטבעית של כל אדם נורמטיבי לפתח את יכולותיו ותכונותיו, על מנת להגשים יעדים ומטרות שונות בחייו. כפועל יוצא מכך, מטרת האימון האישי היא לעזור לאדם להגדיר את מאפייניו ושאיפותיו, ולהעניק לו כלים ודרכים שיאפשרו לו לממש את הפוטנציאל הטמון בו. כל זאת, באמצעות תהליך חווייתי, ממוקד וענייני המעודד מודעות וחשיבה עצמית, ואת פיתוחן של מיומנויות מוגדרות ומעשיות לפתרון בעיות.

חקירה אישית ככלי בסיסי באימון אישי

אימון אישי הוא למעשה תהליך של חקירה עצמית, המתבסס רבות על תשאול המתאמן כדי לאפשר לו לזהות ולהבין את אופני התנהגותו וחשיבתו, ואת השלכותיהם במציאות. הכרה זו מאפשרת למתאמן לשנות במודע דרכי ודפוסי התנהגות העוצרים ומעכבים אותו בחיים, להציב יעדים ריאליים המתאימים להגדרות אישיותו, צרכיו ורצונותיו, ולפתח כלים ואמצעים שיסייעו לו להגשים את היעדים הללו באופן עצמאי.

תפיסת העולם על פי אימון אישי

אימון אישי דוגל בהשקפת עולם המאמינה בזכות של כולם לבחור את דרך חייהם, מתוך כבוד עצמי וכבוד לזולת. בנוסף לכך, אימון אישי דוגל בשיתוף פעולה ותחושת שייכות לסביבה בה אנו חיים.  עקרונות אלו מובילים להעצמה אישית, מגדילים את המוטיבציה, ומעניקים כלים חיוביים וברי קיימא לפעולה בחברה.

חשיבה תוצאתית כאמצעי להצלחה

אחת המטרות העיקריות שאימון אישי מציב הינה האפשרות של המתאמן להצליח להגשים את יעדיו, מטרותיו ורצונותיו בחיים. זאת, על ידי הגדת מטרות שיובילו למעשים. על פי עקרונות האימון האישי, אחד התנאים הבסיסיים להצלחה נשען על יכולתו של המתאמן לזהות תוצאות עתידיות בטווח הארוך, של מעשיו בהווה. תוצאות אלו ניתנות לחיזוי בכל אספקט של חיי המתאמן באמצעות כלים ומדדים המאפשרים לפתח חשיבה תוצאתית. אימוץ דפוסי החשיבה מושג על ידי תהליך המייצר מטרות, ולאחר מכן מודד את התוצאות האפשריות עבורן. את התוצאות הללו ניתן לתכנן, לחשב, לארגן ולפתח.

יישום דפוסי חשיבה תוצאתית

בדרך כלל, אנשים רגילים לעגן מטרות בעזרת חשיבה אודות הפעולות והמשאבים העומדים לרשותם. מאידך, חשיבה תוצאתית משנה את נקודת המוצא ואת דפוס החשיבה, ומתמקדת ראשית בתוצאות המבוקשות בכל תחום בחיים - בקריירה, משפחה או מימוש יכולות אישיות. השינוי בגישת החשיבה בא לידי ביוטי במספר אופנים:

  • חשיבה אודות תוצאות שיובילו להצלחה בהווה ובעתיד, וכמעט אינה נוגעת בעבר.
  • האימון האישי אינו עוסק בגורמים לחששות ופחדים של המתאמן, אלא בזיהויים ועקיפתם.
  • הפרדה בין האמצעים להשגת מטרות, שהינם משאבים ופעולות שיש לעשות, לבין המטרה עצמה שהינה התוצאות המבוקשות. מתוך חשיבה תוצאתית עתידית יגיעו המסקנות לגבי פעולות ומשאבים נחוצים.
  • אימון החשיבה בפירוק בעיות למרכיבים ומשימות קטנות, וביצוע משימה אחת בכל פעם.