מגמות עכשוויות בתחום האימון האישי

בשנים האחרונות אנשים רבים נעזרים באימון אישי (קואוצ'ינג) למטרות שונות. יש מי שנזקקים לאימון כדי להבהיר לעצמם כיוון בחיים, תחום עשייה והתמחות, שינוי תדמית ודימוי עצמי, ניהול נכון ומושכל של משאבים פנימיים, ניצול זמן מיטבי ועוד.
אימון עסקי או חברתי, לבודדים או לקבוצות מבוסס על ההנחה, כי כל אדם וכל חברה (ארגון) מסוגלים למצות את הפוטנציאל שלהם, להעשיר ולהעצים את יכולותיהם ולממש את כישוריהם הלכה למעשה, על מנת להשיג יעדים ומטרות.
בחברה פתוחה , המזמנת - חדשות לבקרים- הזדמנויות חדשות ופותחת אפיקים ואופקים לעניין ולעשייה, יש מי שהשפע מסחרר ומבלבל אותם. אף שלכאורה הם יכולים לבחור, הם מתקשים לבחור, ניטלת מהם תחושת חופש הבחירה והם חשים מפוזרים, לא ממוקדים, אובדי עצות.
אנשים רבים מסתייעים בשירותי אימון אישי למטרות שונות. המכנה המשותף להם, על אף השוני בין הצרכים, הרצונות והמטרות, הוא שיתוף פעולה מלא והדוק עם המאמן האישי. בתכנית האימון, העשויה להימשך מפגשים אחדים, נבנית תכנית עבודה (הכוללת מטלות, כלים לביצוע) תחומה ומוגדרת בזמן; מסומנים יעדים: נבחנות חלופות שונות להשגתם, ומודגשות האחריות והמחויבות האישית של המאומנים לתכנית העבודה.

חשיבותו ומרכזיותו של החזון

כיום רווחת תפיסת מרכזיותו של החזון- אישי או קבוצתי- כמנוע וכמניע לפעולה ולהישגים. האימון מסייע להנחיל, להפנים ולהטמיע את החזון בדפוסי הפעולה היומיומיים. מי מהמאומנים שלא הגדיר חזון לומד את המקורות ואת האופן שבהם ניתן ליצור אותו. החזון משמש מצפן לכל הפעילות.
ביסוד האימון האישי מונחת ההנחה, לפיה בכל אדם גלומה היכולת להפיק ולמצות מעצמו את המיטב שבו, לחוש תחושת סיפוק והגשמה עצמית המושגת הודות למימוש החזון, לגלות בתוך עצמו מאגרי אנרגיה חיוביים, סקרנות, תשוקה, מוטיבציה, ויכולת לחולל שינוי מהותי בחיים.
גם באימון עסקי מודגש היסוד הנפשי (חיזוק הביטחון והדימוי העצמי) כבסיס ליצירת שפע. אימון אישי מאפשר פריצת דרך באמצעות הסרת חסמים ומחסומים הבולמים ומעכבים התפתחות והתקדמות. במהלך האימון מתמודדים המאומנים עם תפיסה עצמית שאינה מאפשרת להם להפיק ולמצות מעצמם את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. האימון מעמת אותם עם החששות והפחדים המניאים אותם ומהעזה לבצע שינויים.

אימון מעשי

הצלחת האימון האישי מותנית בשיתוף פעולה של המאומנים ובנכונותם לבצע שינוי הרגלים, שינוי דפוסי פעולה והתנהגות, אמונה בכוחם וביכולתם להשיג את המטרות שהם מציבים לעצם ולחתור אליהן בעקביות ובהתמדה, תוך כדי "עבודה על עצמם" - במירכאות ובלעדיהן- במיוחד במקומות הפנימיים, אשר מהווים עבורם בלם ומחסום מפני מימוש היכולת הגלומה בהם.
באימון האישי העכשווי מודגשת האפשרות הפתוחה בפני כל אדם לחיות חיים של בחירה וליהנות מהשפע שהעולם משפיע ומזמן למי שיודעים כיצד להיפתח אליו, לנצל אותו וליהנות ממנו. האימון האישי מסייע לאנשים להחליף את ה"דיסק ההישרדותי" שבתוכם בדיסק שמנחה אותם כיצד לנצל הזדמנויות, כיצד ליצור אותן עבורכם, לטובתכם ולתועלתכם, וכיצד ניתן לשנות את איכות החיים באופן דרמטי על ידי שינוי תפיסתי, תודעתי ורגשי שמתחיל בתוך הנפש ומזמין את השפע ואת השקט אל חייכם.