לימודי בנקאות – במה הם שונים מלימודי כלכלה?

אם אתם שוקלים לעשות תואר או לפתח קריירה בתחום הפיננסי, ניצבות בפניכם אפשרויות רבות – חלקן ממוקדות וממוקצעות, אחרות נרחבות, מעמיקות, עיוניות ואפילו פילוסופיות. לימודי כלכלה, לימודי בנקאות, שוק ההון, השקעות, בורסה – העולם הפיננסי הוא מגוון ומרתק. אז איך תוכלו לדעת מה מתאים לכם? ומה בעצם ההבדל בין ההתמחויות והתארים השונים?
באשר לתואר אקדמי בתחום הפיננסי, במשך שנים שלט בכיפה תואר בכלכלה, הנחשב לתואר הבסיסי והמעמיק בתחום, ולא בכדי. אכן תואר בכלכלה מעניק כלים בסיסיים להתמחות עבור כל מי ששוקל להיכנס לתחום הכספים, ההון, הפיננסים וכו', ואפילו עבור מי שמבקש להעמיק את הבנתו באשר למבנה השוק ולהשקעות. אם כך, מה בעצם ההבדל בין לימודי כלכלה ולימודי בנקאות? ומה עדיף?

לימודי כלכלה

לימודי כלכלה נושאים, בחלקם הגדול, אופי תאורטי ומחקרי. הם נלמדים במסגרת הפקולטה למדעי החברה, וככאלה אך הגיוני שיעסקו בחקר של תהליכים ומבנים כלכליים: מסחר, ייצור, הפצה, צריכה ועוד. בלימודי כלכלה לומדים להבין, לחקור ולנתח את הפן החומרי של החברה, את הקשרים החברתיים והחוקתיים המאפשרים לתשתית הכלכלית ולשוק להתקיים ולפעול, ואספקטים שונים של הקשרים והתשתיות הללו, כמו חלוקת הקניין ומודלים שונים של כלכלת שוק.
במסגרת לימודי הכלכלה, נלמדים בין היתר הקורסים הבאים: כלכלת מיקרו וכלכלת מאקרו, היצע וביקוש, לקיחת סיכונים, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, מימון ועוד. כל אלה נועדו לספק הבנה מעמיקה של מושג הכלכלה, לצד כלים מחקריים המאפשרים עבודה, עיונית או מעשית, בתחומים פיננסיים שונים.

לימודי בנקאות

לימודי הבנקאות אינם סותרים את לימודי הכלכלה ואינם מספקים היכרות עם צדדים אחרים של העולם הכלכלי, אלא הם משלימים את לימודי הכלכלה ומעמיקים אותם. לימודי הבנקאות נושאים אופי ממוקד ומעשי יותר, ומספקים כלים לעבודה בתחום ממוקד יותר. לכן הם מציעים העמקה של תחום כלכלי מסוים: תחום הבנקאות, המימון ושוק ההון.
במסגרת לימודי בנקאות לומדים, בין היתר, התנהגות ארגונית, דינים וחוקים בתחום הבנקאות והמימון, יסודות החשבונאות, ניתוח דוחות כספיים, ניהול תיקי השקעות ועוד. במסגרת לימודי תואר ראשון בתחום זה, חלק גדול מן הקורסים חופף לאלה של לימודי כלכלה – למשל סטטיסטיקה, מבוא למימון ויסודות השיווק. כלומר, לימודי בנקאות נועדו לפתוח צוהר לעולם הכלכלה, תוך העמקה של נקודת המבט בתחום הבנקאי והענקת כלים מעשיים לעבודה בתחום זה. חלק מתכניות הלימוד מציעות לסטודנטים גם לימודים מעשיים באמצעות תצפית או התנסות בעבודה במוסדות פיננסייים כמו חברות ובנקים במהלך התואר, וזאת לחידוד המטרה המעשית של הלימודים.
לימודי בנקאות מיועדים למבקשים להשתלב באופן מעשי בעבודה בתחום כלכלי, מיד לאחר התואר הראשון. רוב בוגרי לימודי בנקאות משתלבים במגזר העסקי, הפרטי או הציבורי, למשל כיועצי השקעות. יש גם לימודי בנקאות לתואר שני, שבמסגרתו נלמדים, בין היתר, תחומים כמימון חברות מתקדם, מימון וניתוח כדאיות פרויקטים, מימון בינלאומי, התנהגות ארגונית בסביבה בינלאומית ועוד. לימודים אלה מיועדים בעיקר למבקשים להעמיק בתחום הכלכלי ולפתח את היכולות העסקיות ואת ארגז הכלים המקצועי שלהם. לימודי התואר השני מיועדים לבוגרי תואר ראשון, הן בתחום הכלכלה או הבנקאות, הן בתחומים אחרים ומשיקים, ומרחיבים את אפשרויות התעסוקה והשכר, ואת תחומי העיסוק, של הבוגרים.