חיפוש
 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 

 

מנכ"ל באור הזרקורים ההשלכות השליליות על החברה ועל המנכלים מתחרים

מנכ"ל באור הזרקורים

פרס המנכ"ל המצטיין נועד ביסודו לעודד יצירתיות, פרודוקטיביות והישגים. כולנו שואפים להשקיע בחברה שבראשה עומד מנכ"ל שזוכה לפרסים והכרה ומוגדר בשוק כמנכ"ל מצטיין. חשוב להדגיש כי להצטיינות המנכ"ל קיימות השלכות עתידיות על אופן התנהלותו וביצועי החברה . בנוסף קיימות השלכות התנהגותיות על הקולגות באותו ענף פעילות. התחרות וקבלת הפרסים גורמת להאדרת מנכ"לים מצטיינים ספורים ומנגד לעשרות מנכ"לים מתוסכלים. מטרת המאמר להציג את החשש לניהול רווחים עתידי על ידי המנכ"ל הזוכה בפרסים ואף חמור יותר, את ההשפעה השלילית והגברת המניפולציות לייצור רווחים על ידי מתחריו.
הדשא של השכן ירוק יותר?
מחקר חדש של בית הספר למנהל עסקים בהרווארד בחן את ההתנהלות של המנכלים המתחרים, אלו שלא זכו לפרסים ותשבחות בגין ביצועיהם. המחקר נערך בין השנים 1996-2010 על החברות הציבוריות במדד S&P 1500 תוצאות המחקר בוחנות מנכל שהוגדר כסופרסטאר לעומת 24 המנכלים המתחרים שלא זכו בפרס. התוצאות מראות שהמנכלים המתחרים "צמאים" להכרה, למעמד ולחשיפה דומה. על מנת להשיג הכרה, אותם מנכלים מגדילים את כמות הרכישות והמיזוגים שיוצרות דיווחים וחשיפה מידית בתקשורת. המחקר מראה שאי קבלת הפרס גורמת למנכ"ל להעלאת הסכום המושקע במיזוגים ורכישות מ-100 מיליון דולר ל-256 מיליון דולר, גידול של 256%. המחקר גם בדק את תגובת המניה לאותן רכישות שנעשו בתקופה שלאחר הפרס ומצא שהיא שלילית יותר לעומת רכישות שנעשו בתקופה שלפני, תגובת השוק יכולה ללמד כי השוק חשב שהרכישות נמהרות ולא נבדקו בקפידה.
כמובן קיימת לאותם מנכלים מוטיבציה נוספת למיזוגים ורכישות והיא העלאת שכרם מאחר וככל שהחברה אותה מנהל המנכ"ל גדולה יותר למנכ"ל יש לגיטימציה לדרוש שכר גבוה יותר.
מכאן שההתנהלות המתוארת בעקבות התחרותיות , גורמת להגברת הלחץ על המנהלים לניהול רווחים.

מהו ניהול רווחים?
אחת ההגדרות לניהול רווחים, המתאימה במקרה המתואר, מופיעה במאמרם של Healy and Wahlen 1999 וקובעת כי "ניהול רווחים מתרחש כאשר מנהלים מפעילים שיפוט בדיווח חיצוני או בעיצוב עסקאות, כדי לשנות את הדוחות הכספיים על מנת להטעות בעלי מניות מסוימים באשר למצב הכלכלי הבסיסי או כדי להשפיע על תוצאות חוזיות התלויות במספר החשבונאים המדווחים".
הרצון להציג רווחים גבוהים ולשרוד כמנכ"ל בעולם התחרותי, גורם להגברת הרצון לשינוי ומניפולציה של התוצאות העסקיות המדווחות בדוחות הכספיים. ההנהלה נוקטת פעולות מכוונות כדי להשפיע על הרווח המדווח וכדי ליצור רווח אחר, שלא ניתן להשיג בהיעדר אותן מניפולציות.
קיימות דרכים רבות בהן מנהלים יכולים להשפיע על הדיווחים הכספיים מאחר והתקינה החשבונאית מאפשרת מרחב תמרון ושיקול דעת להנהלה.

קיימות שתי דרכים שכיחות לניהול רווחים:
א. ניהול רווחים באמצעות הפרשות חשבונאיות based earnings management-accrual - ניהול זה נגזר מבסיס הצבירה שעליו נשען הדיווח החשבונאי, המחייב הערכה סובייקטיבית של חלק מפריטי הדו"ח הכספי.
ב. ניהול רווחים ריאלי - real earnings management, נעשה באמצעות פעולות עסקיות ממשיות שאינן בהכרח אופטימליות לחברה. למשל, העברת מכירות מתקופת הדיווח הבאה לתקופה הנוכחית על ידי מתן הנחות עודפות, או הפחתת הוצאות העלולות לפגוע בהכנסות העתידיות, אבל לא הנוכחיות, כמו מחקר ופיתוח.
אותם מנכלים מתחרים, שהפסידו את פרס המנכ"ל המצטיין ואת ההכרה הנלווית לזכייה, בוחרים בפעילות של הגדלת המיזוגים והרכישות, כלומר – בניהול רווחים ריאלי. ולניהול רווחים בדרך זו יש השלכות כלכליות על ביצועי החברה.
שיטות שכיחות של מנהלים לניהול רווחים
 "משחקים" עם עלויות המלאי - דחיית עיתוי דיווח הפסדים מירידת ערך מלאי.
 הסתרת הפסדים מחובות מסופקים / אבודים
 שינוי תקופת ו/או שיטת הפחת על הרכוש.
 הגמשת כללי הכרה בהכנסות
 רישום הוצאות שוטפות כהשקעה במאזן.
 דחיית הוצאות למועד מאוחר יותר.

כלים חדשניים ונוספים שיכולים להעיד על מניפולציות של מנהלים ברווחים:
• קריאת דוח הדירקטוריון. האם דוח הדירקטוריון ארוך יותר בשנה זו ביחס לדוחות הדירקטוריון הקודמים? מחקר חדשני מצא קשר שלילי בין אורך הדוחות הכספיים ורמת המורכבות של המילים לניהול הרווחים. משמעות המחקר היא אינטואיטיבית - ככל שלחברה יש יותר מה להסתיר, דוחות הדרקטוריון יהיו יותר ארוכים והמילים יותר מסובכות.
• בחינת שכר הטרחה המשולם לרואי חשבון המבקרים . כמות שעות העבודה ושכר טרחה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדת הביקורת של החברות הציבוריות ומדווח בדוח הדירקטוריון. חשוב להבין האם בשנה האחרונה, רואי החשבון החיצוניים גובים שכר גבוה יותר ? מחקרים מוכיחים כי כאשר קיים חשש מצד רואה החשבון המבקרים לניהול רווחים, יבקשו רואה החשבון להגביר את עבודת הביקורת ולכן ידרשו תשלום גבוה יותר.
• האם לחברה יש היסטוריה של עמידה מדויקת בתחזיות הרווחים? אם כן, המוטיבציה שלהם לנהל רווחים גדולה יותר.
• האם החברה נוהגת להשתמש בתקני החשבונאות בצורה "יצירתית"? למשל, בחירה באימוץ מוקדם של תקנים חשבונאיים
• האם היו הצגות מחדש “Restatements” של הדוחות הכספיים והאם הם נבעו מכוונה מכוונת של ההנהלה?
• האם דרך טיפול חשבונאית שהחברה בחרה בהצגת סעיפים מסוימים בדוחות הכספיים מעוררת אי נוחות?
• האם יש הורדה חדה בהוצאות החברה שניתנות לשיקול דעת?
• האם לאחרונה התפטרו נושאי משרה בחברה – מנכ"ל, סמנכ"ל או דירקטורים חיצונים
• בדיקת שכר הבכירים, עד כמה הוא מורכב מנתונים חשבונאיים המופיעים בדוחות הכספיים? והאם הוא מורכב מפרמטרים נוספים?

• בדיקת דמותו ואופיו של מנכ"ל החברה - מצב משפחתי, מומחיות פיננסית, סופרסטאריות. תוצאות מחקרים מראות כי: קיים קשר בין מצבו המשפחתי של המנכל לרמת ניהול הרווחים שלו. כלומר, מנכ"ל נשוי (שונא סיכון יותר ממנכ"ל רווק) ייטה פחות לנהל רווחים. כמו כן ניתן ללמוד גם מרמת המומחיות חשבונאית פיננסית של המנכ"ל– ככל שההבנה החשבונאית גבוהה יותר ביחס למתחריו בענף ייטה המנכ"ל פחות לניהול רווחים. וגם כמובן, כפי שתיארתי בתחילת המאמר מנכ"ל שנתפס כסופרסטאר (פרסים, חשיפה תקשורתית) נמצא תחת לחצים כבדים ביחס למתחריו ולכן קיים חשש רב יותר לניהול רווחים.

מנכ"ל וגם דירקטור?
כפי שתיארתי עד כה המנכ"לים נאלצים להתמודד עם תחרותיות וחשיפה תקשורתית שיכולה להוביל אותם לבחירות עסקיות מוטעות, מתוך רצון לנהל רווחים. בארה"ב ב-97% מהחברות הציבוריות מנכ"ל החברה משמש גם כדירקטור ובעצם לוקח חלק בקבלת ההחלטות בחברה . אצלנו בישראל, המצב שונה, מנכ"ל החברה משמש כדירקטור בפחות מעשרה אחוז מהחברות ציבוריות. כלומר, ברוב המקרים המנכ"ל שירצה לבצע מיזוג או רכישה, לא מצביע כחבר דירקטוריון ורק מעלה הצעות להצבעה בדירקטוריון. אם כך, באחריות הדירקטוריון לקבל מידע מקיף ויסודי מהמנכ"ל ולהבין את ההשלכות הכלכליות של העסקה. ככל שהדירקטוריון איכותי יותר, יוכלו חברי הדירקטוריון לפקח על המנכ"ל בצורה יעלה יותר ולמנוע ניהול רווחים ועסקאות שישפיעו באופן שלילי על פעילות החברה. המלצתי לחברי דירקטוריון, שירצו לשפר את איכות הממשל התאגידי – להגדיל את כמות הועדות הוולונטריות של הדירקטוריון. במקרה המתואר מעלה, נכון יהיה לבחון הקמת ועדת אד הוק לצורך בחינת רכישות ומיזוגים שתורכב מרוב של דירקטורים חיצוניים בלבד (בנוסף לוועדות המנדטוריות של החברה) במקרים בהם מדובר בהשפעה מהותית על הפעילות של החברה.

Reference
Healy, P.M. , and J.M Wahlen., 1999. "A review of the earning management literature and its implications for standard setting", Accounting Horizons 13 (4), PP 365-383
Li, F., 2008. "Annual report readability, current earnings, and persistence." Journal of Accounting and Economics. 45, 221–247.
Lo, K., Ramos, F., and Rogo, R. ,2014, “Earnings Management and Annual Report Readability”, Presented at UBC-Oregon-Washington Accounting Research, Queensland University Business School, pp. 1-33.
Wei Shi, Yan Anthea Zhang and Robert E. Hoskisson, 2017, “When CEO Don’t Win Awards, They Make More Acquisition”, Harvard Business Review.

כותבת המאמר ד"ר קרן בר חוה מנהלת התכנית תואר שני במנהל עסקים