מניפולציות ריאליות של מנהלים- מנהל עסקים

מניפולציות ריאליות של מנהלים

{wbamp-meta name="author" type="Person" content="Magid"}

{wbamp-meta name="doc_type" content="Blog"}

{wbamp-meta name="image" url="https://magid.huji.ac.il/images/pituach_m_767x350.jpg" width="1200" height="547"}

חברות ציבוריות הנסחרות בארה"ב מדווחות על התוצאות הכספיות שלהם על בסיס רבעוני באופן מנדטורי מזה עשרות שנים. בישראל, לעומת זאת, על מנת להגדיל את נפחי המסחר, את ההנפקות וחברות קטנות בבורסה בתל אביב, הוחלט לאחרונה על רשימת הקלות בדיווח לחברות ציבוריות קטנות (כ-200 חברות בשווי פחות מ-300 מיליון ₪). בין היתר הוחלט שחברות אלו לא יחויבו בדיווח כספי רבעוני אלא חצי שנתי. ההחלטה על דהרגולציה בישראל היא תקדימית ובעלת השפעה רבה על המשקיעים בשוק ההון . באיחוד האירופי החל תהליך הפוך של חובת דיווח רבעונית מנדטורית לחברות הציבוריות הנסחרות באיחוד האירופי. בעוד בישראל, הדהרגולציה מובילה להקטנת האינפורמציה והשקיפות, הגברת האי סימטריה באינפורמציה ועלייה במחיר ההון - אירופה עוברת תהליך הפוך של הגברת הרגולציה

 בדק את ההשפעה הריאלית על קבלת החלטות של מנהלים בחברות שהחלו ליישם את הדיווח הרבעוניTHE ACCOUNTING REVIEW מחקר חדש שפורסם לאחורנה בג'רנל הנחשב 

:קבלת ההחלטה על רגולציה או דרגולציה אינה פשוטה כלל: קיימים טיעונים בעד ונגד הגדלת תדירות הדיווח

טיעונים בעד הגדלת תדירות הדיווח

משפרת את הבקרות על ההחלטות שמתקבלות על ידי המנהלים
מקטינה אי סימטריה באינפורמציה ולכן יכולה להקטין את עלות גיוס ההון

 

טיעונים נגד הגדלת תדירות הדיווח

הצגת דוחות על בסיס רבעוני גורמת ללחץ גדול אצל המנהלים לעמוד ביעדים ולרצון להשפיע על מחירי המניות. למנהלים יש יותר מוטיבציה לנהל רווחים ניהול הרווחים יכול להתבצע על ידי הגדלת הכנסות והקטנת ההוצאות הניתנות לשיקול דעת. ואם מדובר בניהול רווחים ריאלי, הוא יכוללהביא לפגיעה בתוצאות בטווח הארוך וכעת אתאר את התוצאות שנלמדות מהמחקר שבוצע לאחרונה על חברות ציבוריות באיחוד האירופי התוצאות מראות כי הגדלת תדירות הדוחות מדיווח על בסיס חצי שנתי לדיווח על בסיס רבעוני מגדילה את הלחץ המופעל על המנהלים וגורמת לקבלת החלטות שמבוססות על מניפולציות כך שנגרמות השפעות ריאליות על החברות. כמובן שהתוצאה חזקה יותר באותן מדינות מתוך האיחוד האירופי בהן שוק ההון פעיל יותר. חשוב להבין שהממצאים מראים שהגדלת המנפולציות גורמת לפגיעה ריאלית בתוצאות העיסקיות של החברות בטווח הארוך

ואם נחזור לישראל ולשוק ההון שלנו – כולי תקווה שהתועלת בדהרגולציה תהיה בהתאם לחזון האמיץ של יו"ר רשות ניירות, ותעלה על העלויות של פגיעה באינפורמציה למשקיעים, כך שאכן יותר חברות קטנות ינפיקו בבורסה ונפחי המסחר יגדלו. וגם כמובן, בשונה מתוצאות הניסוי ההפוך בשווקים האירופאים שבחרו להגדיל רגולציה - שהמנהלים שלנו יתעסקו פחות בניהול התוצאות בדוחות הכספיים ובעמידה ביעדים ויותר בניהול אמיתי של החברות.

 כותבת המאמר - ד"ר קרן בר-חוה, רו"ח ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים ודירקטורית בחברות ציבוריות