האתיקה בטיפול הווטרינרי בבעלי החיים

eticaכשאנחנו לוקחים את בעל החיים שלנו אל למרפאה הווטרינרית המחשבה האינסטינקטיבית היא, שיש שם מי שיטפל בו וידאג לצרכיו, אף על פי שבעל החיים אינו יודע לדבר, אין בליבנו ספק כי יש מי שדואג לו לטיפול רפואי מתאים תוך מזעור הכאב והמזור.
כדי להכיר את עבודת הווטרינר וצוות אחים\יות וטרינריים, חשוב להכיר מעט את האתיקה על בסיסה פועלת המרפאה. במאמר הבא נעניק לכם מידע בסיסי אודות הבעיות האתיות בהם נתקלים אנשי הצוות הרפואי הווטרינרי יום יום.

 האתיקה בטיפול הווטרינרי

 

   כך שומרים על בעלי החיים


בעבודת הצוות הרפואי ישנם הווטרינר והאח/ות הווטרינרים בצד אחד, בעל החיים בצד שני, והלקוח בצד שלישי. לכ"א אינטרסים משלו ולעיתים יש התנגשות בין האינטרסים של הצדדים הללו, העלולים לפגוע במטרה של כל 3 הצדדים : לטפל בבעל החיים לטובתו !
הצוות הווטרינרי צריך לחשוב איזה טיפול הכי מתאים לבעל החיים, אך לא תמיד הבעלים של בעל החיים מבין נכונה את סמני המצוקה של בעל החיים שלו, לעיתים סמני מצוקה מתורגמים כסבל או כאב, אך ישנם מקרים שסמני המחלה או התנהגות לא קשורים לכאב או סבל (למשל במקרי של דמנציה).
המקרה הקיצוני ביותר הוא המתת בעל חיים. חלק מבעלים של בעלי החיים לצערנו חושבים כי כאשר בעל החיים סובל, או כאשר הוא מבוגר, או כאשר הטיפול בו יקר, המתה הינה הפתרון המתבקש. ולכן מטרת הצוות הרפואי וטרינרי למצוא פתרון רפואי לבעל החיים, תוך התחשבות במסגרת הכלכלית של הבעלים, המתה אינה פתרון לחוסר תקציב או לכך שבעל החיים מבוגר.

הבעלות היחידה של בעל החיים הינה על החיים שלו וזאת מעצם שמו "בעל חיים" . מכאן שתפקידנו לא לקחת לבעל החיים את הדבר היחידי שיש לו בבעלותו את החיים, רק במקרים חריגים שזו הבררה היחידה ושיש במעשה זה חסד עם בעל החיים עצמו!! ולא עם הבעלים.
נכון, יש לנו מחויבות כלפי הבעלים שלבעל החיים להיות הוגנים, להגדיר ציפיות, להתנהל מולם באדיבות ובנימוס, בשקיפות וביושר, אבל , את המחויבות לעצם הטיפול אנו חייבים למטופל! לבעל החיים עצמו.
המקרים שבהם אנו נאלצים להפעיל את היכולת שלנו לקחת חיים כאקט של חסד וההגדרה של המקרים בהם זהו באמת חסד הם נושא בפני עצמו. האם כל סבל הינו סיבה לקחת חיים? האם כשכואבת למישהו הרגל, זאת סיבה להמתה? אבל זה כבר נושא למאמר הבא.

 

האתיקה בטיפול הווטרינרי

 לסיכום :מחויבות הצוות הרפואי

1. לשרת את הלקוח האנושי, ולטפל בהתאם לצרכיו הרפואיים של הלקוח על 4 .
2. לא לקחת חיים אלא אם יש בזה מעשה חסד אמיתי עם לבעל החיים (ולא בהכרח עם האדם)
ביה"ס לאחים אחיות וטרינריים חרט על דגלו את חשיבות רווחת בעלי החיים והאתיקה בטיפול הווטרינרי בבעלי חיים, לכן אנו מלמדים בתכנית את אתיקה בטיפול בעלי חיים תוך שימת לב לנושאים כגון: בעיות אתיות שונות המתעוררות במקצוע,צער בעלי חיים מהיבטיו השונים, צרכים שונים של בעלי חיים שונים, דרכים למזעור כאב וסבל נטישת בע"ח, איסור על חיתוך מטעמי נוי, התנגשויות בין הכלכלה לרפואה, גישות אתיות שונות במקצוע, בעיות אתיות באכילת בשר וגידול חיות משק.


ד"ר סיטון ערן
מנהל בית הספר לאחים ואחיות ווטרינרים מטעם מכון מגיד