לימודי המשך ביה"ס לרפואה - קורסים מקוונים

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון מגיד

מזמינים אנשי מקצוע מתחומי הרפואה ומקצועות הבריאות השונים, לקורסים המקוונים* הבאים:

 

החולה הקרדיו רנאל מטבולי, דף מידע למתעניינים

גוף-נפש- קוגניציה, הגישה הכוללנית לשינויים קוגנטיביים והפרעות נפשיות בזיקנה, דף מידע למתעניינים 

חולים שקופים- סוגיות ברפואת הגירה ופליטים, דף מידע למתעניינים

treatment of obesity (באנגלית), דף מידע למתעניינים

קביעת דרגת נכות לרופאים בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, דף מידע למתעניינים 

"מי מנוחות" - תוכנית ללימודי תעודה בנושא: רפואה, אתיקה ומשפט בסוף החיים, דף מידע למתעניינים

רפואה חישובית, דף מידע למתעניינים

יוצאת מגדרה- סוגיות ברפואה מודעת מין ומגדר, דף מידע למתעניינים 

 

* למעט מספר מצומצם של מפגשים בחלק מהקורסים