תוכניות לימודי המשך ביה"ס לעבודה סוציאלית

אוטיזם בבגרות

תיאור הקורס

ההתייחסות להפרעה ברצף האוטיזם בעבר (autism spectrum disorder: ASD) היתה להפרעה של ילדות, אך ילדים ומתבגרים עם ASD גדלים וההתיחסות לבוגרים דורשת היערכות מקצועית ואישית אחרת. אוכלוסית הבוגרים עם ASD גדלה ולא רק בגלל התבגרותם של ילדים, אלא אף בגלל עלייה בשכיחות קבלת האבחנה של ASD לראשונה בבגרות. הקורס יעסוק בסוגיות כלליות בתחום ה ASD ובסוגיות ייחודיות הקשורות לבוגרים עם ASD. המעבר לבגרות הוא אחד המעברים הקשים עבור בני אדם בכלל ובייחוד לאנשים עם ASD. עם סיום לימודי התיכון, מתבגרים עם ASD מאבדים חלק ניכר של התמיכה שקיבלו דרך מערכת החינוך  ובו זמנית הדרישות לעצמאות הולכות וגדלות. הליקויים החברתיים בתקשורת ודפוסי ההתנהגות הסטריאוטיפית, יחד עם הקשיים ביכולת להסתגל שמאפיינים ASD, מאתגרים במיוחד במעבר לבגרות. נדרש מאמץ מוגבר של הורים, אנשים עם ASD בעצמם, אנשי מקצוע ומטפלים, וכןשל קובעי מדיניות, להבין את  האתגרים הייחודיים של מבוגרים עם ASD, להכיר שיטות ההתערבות הייעודיות לאוכלוסיה זו, ולפתח שירותים מתאימים. הנושאים בקורס יכללו את המעבר לבגרות מוקדמת עבור אנשים עם אבחנה של ASD; תהליך קביעת האבחנה של ASD בפעם הראשונה בבגרות (late diagnosis); מצבים פסיכיאטריים ונוירולוגיים שמלווים את האבחנה של ASD בבגרות; הבדלים בין גברים ונשים עם ASD בבגרות; וחיפוש  מגורים, עבודה, הכשרה ולימודים אקדמיים עבור בוגרים עם ASD. נדון גם בעקרונות התערבות אצל אנשים בוגרים עם ASD ותוכניות קיימות, באתגרים בקיום מערכות יחסים אינטימיים ובנישואין ובסוגיות הקשורות למשפחה כמו אפוטרופסות, והזדקנות של ההורים. 

מטרת הקורס

מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי וכלים יישומיים בנוגע למבוגרים עם ASD. תחומי הידע נוגעים לכל נושאי החיים עצמאות, עבודה, מגורים, מערכות יחסים ועוד. על בסיס הידע הזה, רצוננו להגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול במבוגרים עם ASD ולהתייחס לסוגיות של פיתוח שירותים ומדיניות עבור קובעי מדיניות.   

קהל היעד

התוכנית מיועדת למטפלים ובהם עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, מטפלים רגשיים והבעתיים, בעלי תעודה ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות לתואר שני). תנאי לקבלה לקורס הוא ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בתחום ASD.

דרישות הקורס

נוכחות מלאה ב-90% מהמפגשים והשתתפות בדיונים.

הגשת פרוייקט מסכם שהנחיותיו יימסרו במהלך הקורס.

מבנה הקורס והמקום

10 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, בימי שני, אחת לשבוע, בין השעות 17:30-21:00. המפגשים יתקיימו בזום עד שההנחיות מאפשרות פגישות בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית, ירושלים. סה"כ 40 שעות אקדמיות. המרצים הם אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות ומומחים בתחום.