חיפוש

בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים

טיפול בעזרת בעלי חיים - תנאי קבלה

 

תנאי הקבלה

  •  בעלי תואר ראשון ומעלה ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג בארץ או בחו"ל. 
  • סטודנטים במהלך התואר 
  • ראיון אישי - מותנה בתשלום דמי הרשמה עס"כ 375 ₪.

לעובדי הוראה - בשיתוף ביה"ס לחינוך האוניברסיטה העברית, הכרה לגמול השתלמות על בסיס אישי, וכן מימון קרנות השתלמות - בהתאם להנחיות משרד החינוך.

למידע ולהרשמה:
טלפון 3070* או 02-5422000 כתובת דוא"לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שכר הלימוד:

• דמי רישום לתוכנית- 375 ₪  [ יחוזרו רק במקרה של אי פתיחת התכנית ] 

שכר לימוד ל 3 שנים – 43,000 ₪ כולל קורסי יסוד ומבואות בפסיכולוגיה, ליווי והדרכה של הסטודנט במקומות ההכשרה המעשית.

יש אפשרות לשלם בפריסת תשלומים נוחה.

 

אופן התשלום:

1. העברה בנקאית- בתשלום אחד מלא בלבד

2.  הרשאה בנקאית תשלומים (עד שלושה תשלומים חודשיים שווים בהנחה מקסימאלית, או עד 10 תשלומים שווים בהנחה מופחתת).

3. המחאות - בתשלום אחד, או בתשלומים (עד שלושה תשלומים חודשיים שווים בהנחה מקסימאלית, או עד 10 תשלומים שווים בהנחה מופחתת).    ההמחאה הראשונה תהיה לתאריך פתיחת שנת הלימודים (למעט לנרשמים ברישום מוקדם) את ההמחאות יש לרשום לפקודת "מכון מגיד ללימודי המשך".

4. לא יתקבל תשלום במזומן.
 

נהלי ביטול:

תלמיד אשר נרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך למזכירות התכנית בכתב ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב רשמית כהודעה על הפסקת לימודים.
לתשומת לבך, ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים אינה פוטרת חובתך לתשלום שכר לימוד.
תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או בהקפאת לימודים, חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. בקשה כאמור, תאושר במקרים חריגים בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לבקשה.
המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או חיובים בגין שכר לימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת לימודים ואשר תשלח בדואר או תימסר במסירה אישית למזכירות.
 

החזר שכר הלימוד מפורט להלן:

עד חודשיים לפני פתיחת הלימודים - החזר מלא של שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום
במהלך החודשיים שלפני פתיחת הלימודים ועד שבועיים לפני פתיחת הלימודים - החזר שכר הלימוד בניכוי 20% משכר הלימוד ודמי הרישום
במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים ועד פתיח הלימודים - החזר שכר הלימוד בניכוי 50% משכר הלימוד ודמי הרישום.                                             
מיום פתיחת הלימודים לא יוחזר שכר הלימוד במקרה של ביטול. 
 

טיפול בעזרת בעלי חיים - טפסים וידיעון לשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

 

 

למידע ולהרשמה:
טלפון 3070* או 02-5422000 כתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם