חיפוש

בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים

טיפול בעזרת בעלי חיים - תוכנית הלימודים

 שנה א' לא תיפתח בשנת תשפ"ג 

תוכנית הלימודים בשנה א'- חטיבת לימודי הפסיכותרפיה


יסודות ושיטות בפסיכותרפיה

הקורס יעסוק בהכרה ותרגול של הכלים והטכניקות הבסיסיות הקיימות בטיפול כגון: פרוש, שקוף, תרגום, בדגש על טיפול בילדים. תיערך היכרות עם המושג והשימוש באמפתיה, דרך תפיסתה של הגישה הקוהוטיאנית. כמו כן, יערך דיון בחוזה הטיפולי, המסגרת הטיפולית ואופן הצבתם במפגש הטיפולי. נעסוק באופן ההבניה של המפגשים הטיפוליים הראשונים ובהבנת תהליכים מרכזיים בטיפול כגון התנגדות, העברה והעברה נגדית.

על הורים, מתבגרים ומה שביניהם

הקורס יעניק לסטודנטים הבנה עמוקה יותר על התהליכים הביו-פסיכו-סוציאליים הנורמטיביים המתרחשים בגיל זה – הן ברמה האישית והן ברמה המשפחתית, ויצייד אותם בידע בסיסי לגבי גורמי הסיכון האופייניים לבני הנוער – מתי ה"נורות האדומות" שלנו כאנשי מקצוע צריכות להידלק? כמו כן יכירו הסטודנטים חלק מדרכי ההתערבות האפשריות בטיפול בבני הנוער ויטמיעו את הלמידה הקוגניטיבית באמצעות חוויה אישית.
קורס מקוון באמצעות תוכנת ה- zoom יתקיים ביום ו' לכלל השלוחות.

תיאוריות ממוקדות ה"עצמי"

מושג ה"עצמי" (self) הוא מושג מפתח בגישות שונות בפסיכולוגיה, מהעידן הקלאסי של תיאוריות יחסי אובייקט/ הזרם העצמאי, דרך גישות מאוחרות יותר שהתבססו בשנות השבעים של המאה העשרים, אשר במרכזן פסיכולוגיית העצמי של היינץ קוהוט, הזרם האקזיסטנציאליסטי ועד לגישות מודרניות ועכשוויות של הזרם האינטר-סובייקטיבי.
מטרת הקורס לחשוף ולבסס את ההכרה של הסטודנטים עם מושגי יסוד בגישות הללו, אשר במוקד העניין שלהן - התפתחות הself-. בתוך כך, נעמיק את ההבנה הפסיכולוגית של חשיפת התינוק /הילד הרך בראשית החיים, כמו גם הילד הבוגר והאדם המבוגר – למוקדי פגיעות ומצבים שמסכנים את התפתחות העצמי בשנות החיים הראשונות, או מערערים את יציבותו ושלמותו, בהמשך החיים.

יסודות לעולם הזקן ותרומת בעלי חיים לאיכות חייו

הזקנים, בני הגיל השלישי מהווים יותר מעשרה אחוז מהאוכלוסייה. זהו שלב בחיים המקיף כארבעים שנה! תקופת חיים ארוכה ומאתגרת, הדורשת התייחסות מקיפה מתוך מודל ביו-פסיכו- סוציאלי. הקורס יעסוק בהבנת אפיונים אלו, בהבנת החוויה האישית שחווים הזקנים בתהליכי הזדקנותם, האתגרים העומדים לפניהם וכוחות הנפש שהם מגייסים בהתמודדותם. מטרת הקורס הצגת הגיל על מורכבותו ועושרו, הפגת דעות קדומות וגילנות, קידום הראייה של הזקנה כחלק נורמטיבי של החיים. הלומדים יקבלו יסודות להבנת הזקנים ולעבוד עימם ועם בעלי חיים.
קורס מקוון באמצעות תוכנת ה- zoom יתקיים ביום ו' לכלל השלוחות.

אנשים מיוחדים עם צרכים מיוחדים (אוכלוסיות צמי"ד)

הקורס יעסוק בהכרות עם מגוון אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ומאפייניהן, וכיצד הטיפול בעזרת בע"ח יכול לסייע לאנשים הנכללים בתוכן. במהלך הקורס נלמד את ההשלכות של החריגויות על הפרט ומשפחתו ועל הדרכים להתמודד עמן, תוך הדגשת גישת הכוחות.
נושאי הקורס: משפחת הילד המיוחד, הפרעות רגשיות וההתמודדות עמן בעזרת בע"ח, פיגור שכלי, הרצף האוטיסטי, ליקויים סנסומוטוריים, תסמונות שונות (אספרגר, דאון, פראודר ווילי, רט, טורט, דיסאוטונומיה משפחתית) לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.
הקורס ילמד באופן עצמאי בליווי והנחיה של המרצה. יתקיים מפגש פתיחה לקורס באמצעות תוכנת הzoom ביום ו' לכלל השלוחות

מן התיאוריה אל הפרקטיקה - סמינריון שנתי

הקורס יעסוק בלמידה של טכניקות טיפוליות מתקדמות באמצעות ניתוח תיאורי מקרה על בסיס תיאוריות נבחרות. מתוך הכרות עם תהליכי התפתחות/ התמודדות במשפחה, יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית בה יעסקו בהבנה והמשגת תהליכי התמודדות של משפחתם עם קושי/ לקות/ משבר/ או חריגות של אחד מחבריה, ומתוך ניסיון להבין על רקע זה את הגורמים לבחירתם במקצוע הטיפול בעזרת בעלי חיים.

קורסי קדם בפסיכולוגיה


פסיכופתולוגיה - 4 נ"ז

בקורס תוצגנה גישות ותפיסות שונות לאורך ההיסטוריה, בהבנת מחלות הנפש ובהתייחסות ל"חולי הנפש" בחברה, יתבררו סטריאוטיפים חברתיים הקשורים בהפרעות ומחלות נפשיות וכן, הגדרות שונות להבנת מושג -"שפיות /אי שפיות" ואבנורמליות. יוצג המודל הרפואי, ביו-פסיכו-סוציאלי ויידונו שיטות הסיווג המקובלות בפסיכיאטריה ובפרקטיקה הקלינית : DSM /IC נדון בקלסיפיקציות המקובלות ובקבוצות ההפרעות הנפשיות המרכזיות: הפרעות במצב הרוח )דכאון , חרדות(, פוסט טראומה, פסיכוזות )סכיזופרניה(, הפרעות על רקע שימוש בחומרים, הפרעות אכילה, הפרעות מיניות, דמנציות של הזקנה )אלצהיימר(, הפרעות אישיות, פסיכופתולוגיות של הילדות.


תיאוריות האישיות -2 נ"ז

בקורס תוצגנה תיאוריות ואסכולות מרכזיות להבנה וחקר האישיות, תוצגנה הגדרות שונות למונח "אישיות ", יידונו מושגי מפתח בגישות השונות להבנת האישיות ונפש האדם וכמו כן, ידונו ההשלכות והטכניקות הטיפוליות הנגזרות מגישות שונות לטיפול הנפשי. בקורס תוצגנה גישות קלאסיות - פסיכואנליזה של פרויד / פסיכואנליזה של יונג / תיאוריית יחסי אובייקט והזרם הבין אישי, לצד גישות מאוחרות יותר - אדלר / רוג'רס/ פסיכולוגיית העצמי, וגישות בנות זמננו -גישות אינטר סובייקטיביות /הזרם ההתייחסותי.


פסיכולוגיה התפתחותית- 4 נ"ז

בקורס יידונו מושגי יסוד וסוגיות בסיסיות במחקר פסיכולוגי התפתחותי: השפעות תורשה - סביבה, מחקרי תאומים.
יוצגו מודלים וגישות מרכזיות להבנת ההתפתחות, בצירים מרכזיים של ההתפתחות הנפשית: ההתפתחות הפסיכוסקסואלית, התפתחות הזהות המינית , התפתחות ההכרה והחשיבה , התפתחות חברתית ופסיכוסוציאלית, התפתחות רגשית והתפתחות מוסרית.
תוצגנה תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית לאורך מעגל החיים, מינקות ועד בגרות וזקנה: פרויד, מאהלר, אריקסון, פיאז'ה, קולברג.

מבוא לפסיכולוגיה- 2 נ"ז

בקורס תובא סקירה היסטורית של תולדות מדע הפסיכולוגיה וכמו כן, יוצגו זרמים מרכזיים ואסכולות בסיסיות בפסיכולוגיה : גשטלט, פסיכואנליזה , הזרם ההתנהגותי - קוגניטיבי, הזרם ההומניסטי -אקזיסטנציאליסטי וגישות עכשוויות. כמו כן, יידונו מושגי יסוד ותופעות בסיסיות מתחומי וענפי הפסיכולוגיה השונים: תהליכי למידה וזיכרון דיסוננס קוגניטיבי, פיזור אחריות, נבואה שמגשימה את עצמה, אלטרואיזם, לחץ חברתי, רצייה חברתית, אפקט ההילה, לכידות קבוצתית, קוגניציה חברתית, הטיות חשיבה, ייחוס סיבתי.
קורסי מבואות בפסיכולוגיה נלמדים בשלוחת יום א' במשמרת השלישית לכלל השלוחות (במקרים חריגים תתאפשר השתתפות בלמידה מרחוק בזום).
יינתן פטור למועמדים שלמדו קורסים אלה בהתאם להיקף לעיל.

חטיבת הלימודים 'טיפול בעזרת בעלי חיים' הלכה למעשה


קשר אדם-חיה - חלק א'

במהלך הקורס נכיר ונבחן מחקרים ופרויקטים שונים בארץ ובעולם, המשלבים בעלי חיים בתהליכים חינוכיים, טיפוליים, שיקומיים. נלמד כיצד לבחור ולהתאים את בעלי החיים למטופל תוך כדי הכנתו להוות "ככלי עזר" לטיפול. נלמד על האפיונים הפסיכולוגיים של בעלי החיים והתאמתם לצרכים טיפוליים. במהלך הלמידה נתנסה בניתוח תיאורי מקרה. נלמד ונרחיב דעת על מגוון בעלי החיים במהלך השנה , במגמה ללמוד כיצד לאתר מידע חיוני, בסיסי, השלכתי, תרבותי, המהווה בסיס לאופרציות הטיפוליות המאפשרות את התהליך הטיפולי. נלמד על הקשר הרגשי בין האדם לבעלי החיים, לימוד מודל "המשולשים הטיפוליים - תהליכים פסיכו-תרפויטיים בעזרת בעלי חיים", פרוטוקול בניית תוכנית לתהליך טיפולי בעזרת בע"ח, המשמעויות הסימבוליות של החיות והשפעתן הלא מודעת המבוססת בעיקר על כתבי יונג, לואיס ובטלהיים.

מבואות ללמידה בתוכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים והכנה ליציאה לעבודה המעשית
הקורס יעסוק בהכרת מבנה ואופי הלמידה במהלך שנות הלימוד תוך שימת דגש על נהלים, מערכות הלימוד, טפסים, מקראות והעבודה השוטפת מול המשרד. בנוסף, יינתנו הנחיות לקראת ההשתלבות בעבודה המעשית עם ובסביבת בעלי חיים ובעבודה המעשית הטיפולית. תינתן הדרכה בנושא ההשתלבות במסגרת וכן התנהלות נכונה, וכל זאת על מנת להבטיח השתלבות מהירה ואופטימלית.

לקראת עבודה מעשית טיפולית

שני מפגשים שמטרתם לתאר, להסביר וללמד את הסטודנט כיצד מתנהל תהליך טיפולי בפועל במסגרות, וכיצד להיערך למשימה זו בשנים ב' וג'. במסגרת זו תלמידי שנה א' ייפגשו עם תלמידי שנים ב' ו- ג' על מנת לשמוע מהם על חוויתם במסגרות העבודה המעשית בהם פועלים, ובכך יחשפו לחלק מהאפשרויות העומדות בפניהם. בנוסף, יתקיימו ביקורים במסגרות השונות לצורך התרשמות "ממקור ראשון", ותינתן הכוונה וליווי לאורך תהליך השיבוץ במסגרות בהם ישתלבו התלמידים לעבודתם המעשית טיפולית בשנים ב' ו- ג'.

כלב מלווה למטפל בטיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים- סדנה פרקטית

במגע עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, הכלב נדרש לא פעם לעמוד באתגרים שונים, ועל כן עליו לעבור הכשרה מיוחדת לעבודת הטיפול. הקשר בין הכלב ובעליו המטפל המבוסס על כבוד הדדי והבנה של הצרכים של הכלב התנהגותו וטבעו, חשובים מאד לתהליך הטיפולי ויחסי האמון אשר נוצרים בין הכלב ובין המטפל. הקורס יקנה כלים להבנת התנהגותו של הכלב, תוך התמקדות בהתנהגותו הזואולוגית וכן בתקשורת הכלבית לצורך יצירת עבודת צוות אמיתית בינינו לבין הכלב. הסדנה תעסוק בהבנת הכלים הפרקטיים בעבודה עם הכלב כמלווה את המטפל בעזרת בע"ח.
ההגעה לסדנה היא עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש.חטיבת לימודים העוסקת ברפואה וטרינרית


אנטומיה ופיזיולוגיה של בע"ח

בקורס יילמדו מושגים כלליים באנטומיה ופיזיולוגיה של יונקים, כאשר חיית המודל היא הכלב. הקורס יעסוק במערכות הגוף השונות בהיבטים תפקודיים וכן מבנה מקרו ומיקרו של כל מערכת. יושמו דגשים על הבדלים עקרוניים באנטומיה בין מיני בע"ח שונים. המערכות בהן יעסוק הקורס כוללות: מערכת שלד שריר, מערכת הנשימה, מערכת הדם, מערכת עיכול, מערכת השתן והמין, מערכת העצבים ובלוטות אנדוקריניות. יסודות אלה הינם בסיס להמשך הלמידה בתחומי הזאווטרינריה לצד תהליכי הטיפול עצמם.
בקורס זה יינתנו חומרי קריאה ולמידה עצמית, תחת הנחיות המרצה.

מבוא לרפואה וטרינרית א'

בקורס יילמדו יסודות ברפואה וטרינרית בנושאים: וירולוגיה, בקטריולוגיה, פרזיטולוגיה ואימונולוגיה. נלמד מושגים רפואיים הקשורים במחלות שונות: ערכים פיזיולוגיים נורמאליים, מהי מחלה ומהם שלביה, חום ומאפייניו, מהי דלקת, סטרס וההורמונים שקשורים אליו. בנוסף: שגרת טיפולים בכלב ובחתול, גידול מכרסמים (ארנבונים, אוגרים, שרקנים) ומאפיינים אנטומיים ופיזיולוגיים של קבוצת הזוחלים. מטרת הקורס להעניק ידע משמעותי המאפשר לנו לדאוג לרווחתה של החיה המטפלת.
היקף הקורס: 2 שיעורים של למידה פרונטלית בכיתה. בקורס זה יינתנו חומרי קריאה ולמידה עצמית, תחת הנחיות המרצה.

התנהגות בעלי חיים

במהלך הקורס נלמד לשאול שאלות ולחפש תשובות בעולם המרתק של התנהגות בעלי חיים. נתבונן בגישות השונות לחקר התנהגות בעלי חיים ונכיר התנהגויות שונות המאפיינות מגוון בעלי חיים. דרך דיון משותף, נקשור בין ההתנהגויות השונות ובין דוגמאות מחדר הטיפולים. כיצד יכולה הכרת רפרטואר ההתנהגויות של חיה מסוימת (אתוגרמה) לסייע לנו כמטפלים. קורס זה מתכתב עם העבודה המעשית עם ובסביבת בעלי החיים.
קורס מקוון באמצעות תוכנת ה- zoom יתקיים ביום ו' לכלל השלוחות.

עקרונות אוניברסליים של התנהגות ולמידה – אימון הומאני לקידום רווחת בע"ח

הקורס מתמקד בעקרונות הבסיסיים של למידה והתנהגות, בטכנולוגיה לשינוי התנהגות הנקראת "ניתוח התנהגות יישומי", ככזה יש לו רלוונטיות בין- מינית ובין-תחומית לכל איש מקצוע שבא במגע עם התנהגות.
הקורס מכוון לספק את הבסיס להבנה ברורה ומקיפה של ניתוח התנהגות, בהקשר להקלה והטבת חייהם של חיות מחמד, חיות עזר וחיות בר בשבי. העקרונות וההליכים המדוברים בקורס זה תקפים לסוגים שונים של בעלי חיים. קורס זה מתכתב עם העבודה המעשית עם ובסביבת בעלי החיים.

עבודה מעשית בטיפול עם ובסביבת בעלי החיים

במהלך שנה א', על כל סטודנט לפעול בפינת החי במשך 100 שעות המתפרסות על פני חודשי הלמידה, החל מחודש ינואר ועד לסוף שנת הלימודים. מטרת ההתנסות בפינת החי היא להכיר את אופן הגידול הנכון של בעלי החיים המגוונים אשר נלמד עליהם במהלך השיעורים עם הצוות הווטרינרי, וכן בחטיבת הטיפול בעזרת בעלי החיים. העבודה עם ובסביבת בעלי החיים מזמנת התבוננות המאפשרת תשובה יצירתית המפתחת את האינטואיציה המקצועית באשר ל doing במרחב עם בעלי החיים. doing זה מחובר באופן ישיר ל being הטיפולי. השהות עם ובסביבת בעלי החיים יאפשרו לסטודנט להרגיש ולהכיר עם אלו בעלי חיים יבחר לחיות ולגדל בביתו לקראת העבודה המעשית הטיפולית. תהליך זה מתכתב עם קורסים של שנה זו. למידה והכרות יסודית של הקו-מטפלים עמנו.

 

תכנית הלימודים בשנה ב' - חטיבת לימודי הפסיכותרפיה


עקרונות יסוד בגישה המערכתית, הדרכת הורים ותהליך קבוצתי

מקומו של ההורה בחיי הילד משתנה לאורך החיים באופן טבעי וללא הכוונה, הן בשל צרכי ההתפתחות של הילד והן בשל מגבלות וחסמים שנוצרים, לעיתים באופן מודע ולעיתים לאו, על ידי הילד וההורה גם יחד. מטרת הקורס הינה להעלות את המודעות לחשיבות ה"נוכחות" של הורים בחיי ילדיהם, והתאמת הנוכחות לצרכים של ההורים והילדים. הלמידה תעסוק במציאת דרכים לנוכחות מיטיבה יותר בחיי הילד/ה ובבירור הגורמים החברתיים והפסיכולוגיים המשפיעים – לחיוב ולשלילה – על הנוכחות ההורית. ניגע בשיתוף הפעולה בין ההורים למסגרות החינוכיות, ונפגיש את התלמידים עם מערכות הרווחה והחקיקה בתחום זה, תוך הבנת מיקום העובד/ת הסוציאלי/ת ופקידי הסעד וכן תפקיד המטפל בעזרת בעלי חיים בתוך המערכות הסוציאליות. נסקור חוקים כגון חוק הנוער, חוק חובת דיווח, חוק סיעוד וכד', נדון בגישה המערכתית אל מול גישות אחרות ונבין את מיקומנו כחלק אינטגרלי בעבודה בצוות רב מקצועי. בנוסף, נלמד על עבודה בקבוצה ותרומת בעלי חיים בקידום תהליכים טיפוליים קבוצתיים ואישיים. המשתתפים יוזמנו להביא מהתנסויותיהם, כהורים וכמטפלים גם יחד, על מנת להעשיר את הלמידה.

יסודות לעולם הזקן ותרומת בעלי חיים לאיכות חייו

הזקנים, בני הגיל השלישי, מהווים יותר מעשרה אחוז מהאוכלוסייה. זהו שלב בחיים המקיף כארבעים שנה! תקופת חיים ארוכה ומאתגרת, הדורשת התייחסות מקיפה מתוך מודל ביו-פסיכו- סוציאלי. הקורס יעסוק בהבנת אפיונים אלו, בהבנת החוויה האישית שחווים הזקנים בתהליכי הזדקנותם, האתגרים העומדים לפניהם וכוחות הנפש שהם מגייסים בהתמודדותם. מטרת הקורס- הצגת הגיל על מורכבותו ועושרו, הפגת דעות קדומות וגילנות וקידום הראייה של הזקנה כחלק נורמטיבי של החיים. הלומדים יקבלו יסודות להבנת הזקנים ולעבודה עימם ועם בעלי חיים.

סוגיות אתיות במפגש הטיפולי

הקורס יעסוק בסוגיות אתיות בטיפול: אתיקה וחוק, סודיות, יחסים כפולים, החוזה הטיפולי, רשומות, סוגיות אתיות בהדרכה, סוגיות אתיות בטיפול בילדים.

הדרכה קבוצתית- פרקטיקום

סטודנטים יביאו מקרים מעבודתם להדרכה קבוצתית. הקורס ישלב עבודה קלינית עם הבנה תיאורטית. העבודה בעזרת בעלי חיים תשולב עם ההבנה הקלינית/טיפולית .הצגות מקרה, משחקי תפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר והעמקת ההבנה.

עבודה מעשית טיפולית

העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות שונות.

 

חטיבת הלימודים טיפול בעזרת בעלי חיים הלכה למעשה


קשר אדם-חיה– חלק ב'

קורס זה מהווה קורס המשך לנלמד בשנה א' והוא יעסוק בנושאים הבאים: הכרת בעלי חיים- גידולם, טיפוחם והכשרתם לטיפול תוך שמירה על רווחתם. תחומי העבודה הטיפולית בעזרת בעלי חיים, התאמתם לאוכלוסיות יעד ולבעיות והפרעות ספציפיות. תיאורי מקרה ותהליכים בעבודה עם בעלי חיים. חיות כמתווך חברתי וכמספקות פונקציות בסיסיות עבור בני אדם. התמודדות עם אירועי חיים בעזרת בעלי חיים. נדון בנושאים הקשורים לגידול וטיפול, מאפיינים של בעלי חיים ובהשלכותיהם ועל הפן הטיפולי. כל זאת כמובן תוך התבססות על מודל ה"משולשים הטיפוליים - תהליכים פסיכותרפויטים בעזרת בעלי חיים" ופרוטוקול בניית והתאמת תכנית טיפולית בעזרת בעלי החיים.

טיפול בילדים וילדי אוכלוסיות מיוחדות בעזרת בעלי חיים

בקורס יילמדו המאפיינים העיקריים של שלוש שכבות גיל: 3-6, 6-12 ו-12-18. בכל שכבת גיל, נלמד את המאפיינים העיקריים של הגיל (סגנון חשיבה, סגנון משחק וכדומה) וכיצד בעלי החיים משתלבים באפיונים הספציפיים של כל שכבת גיל. בין היתר, הקורס יעסוק בנושאים כלליים אשר בגינם ילדים מגיעים לטיפול (אלימות במשפחה, גירושין, עיבוד אבל ועוד) בשכבות הגיל השונות, וכיצד בעלי החיים משתלבים ומתאימים לטיפול בקשיים אלו. בנוסף, ניגע גם במאפיינים ועבודה טיפולית במספר אוכלוסיות של ילדים עם צרכים מיוחדים, כגון: אוטיזם, פיגור שכלי, תסמונת דאון, שיתוק מוחין, חולי גופני, פוסט טראומה וכו', וההתאמה של העבודה עם בעלי החיים לאוכלוסייה הספציפית. הקורס ילווה בהקניית כלים פרקטיים ותיאורי מקרה.

חטיבת לימודים העוסקת ברפואה ווטרינרית


מבוא לרפואה ווטרינרית ב'

הקורס יתבסס על החלק הראשון. במסגרת הקורס יילמדו בעיות שכיחות הקשורות בחיות מחמד על פי מערכות הגוף- נשימה, עיכול, לב, מערכת המין, השתן והעצבים. זיהוי ראשוני של מחלות במערכות אלו ומתן עזרה ראשונית לבעלי חיים. בנוסף, נלמד על החושים והבעיות הקשורות בהם אצל חיות מחמד. מטרת הקורס לבסס ידע יישומי ומעשי אשר מגמתו לאפשר תהליך טיפולי תוך שמירה על רווחתו של בע"ח ואפשרות להיות "המטפל".

התנהגות בעלי חיים

במהלך הקורס נלמד לשאול שאלות ולחפש תשובות בעולם המרתק של התנהגות בעלי חיים. נתבונן בגישות השונות לחקר התנהגות בעלי חיים ונכיר התנהגויות שונות המאפיינות מגוון בעלי חיים. דרך דיון משותף, נקשור בין ההתנהגויות השונות ובין דוגמאות מחדר הטיפולים. כיצד יכולה הכרת רפרטואר ההתנהגויות של חיה מסוימת (אתוגרמה) לסייע לנו כמטפלים.


תוכנית הלימודים בשנה ג' חטיבת לימודי הפסיכותרפיה


שילוב כלים יצירתיים בתהליך הטיפולי

הקורס משלב בין הרקע התיאורטי לטיפול באמצעים יצירתיים וכלים פרקטיים בעבודה הטיפולית עצמה. הכלים היצירתיים הם מועמדים טבעיים לחבור לטיפול בעזרת בעלי חיים, שכן השימוש בהם באופן כללי ורחב נכנס תחת הקטגוריה של טיפול דרך ובאמצעות אובייקט נוסף מעבר למטפל ולמטופל (כפי שקורה גם בטיפול בעזרת בעלי חיים). בין הנושאים בהם נעסוק בקורס- כתיבה כאמצעי טיפולי, סיפור סיפורים בטיפול, ציור בטיפול, פיסול בטיפול, טיפול באמצעות משחק (play therapy), פסיכודרמה, אמצעים נרטיביים בטיפול ועוד. כל שיעור מבוסס על קריאת חומר תיאורטי ותיאורי מקרה, עבודה מעשית והתבוננות על הקשר שבין ההתנסות המעשית והתיאוריה. הכלים הנלמדים יהוו מרחב השלכתי נוסף, שכן יישומם הוא בהתייחס לבעלי החיים המגיעים למפגש הטיפולי.

על מתבגרים, הורים ומה שביניהם

הקורס יעניק לסטודנטים הבנה עמוקה יותר על התהליכים הביו-פסיכו-סוציאליים הנורמטיביים המתרחשים בגיל זה- הן ברמה האישית והן ברמה המשפחתית, ויצייד אותם בידע בסיסי לגבי גורמי הסיכון האופייניים לבני הנוער – מתי ה"נורות האדומות" שלנו כאנשי מקצוע צריכות להידלק? כמו כן יכירו הסטודנטים חלק מדרכי ההתערבות האפשריות בטיפול בבני הנוער ויטמיעו את הלמידה הקוגניטיבית באמצעות חוויה אישית.

הדרכה קבוצתית-פרקטיקום

סטודנטים יביאו מקרים מעבודתם להדרכה קבוצתית. הקורס ישלב עבודה קלינית עם הבנה תיאורטית. העבודה בעזרת בעלי חיים תשולב עם ההבנה הקלינית/טיפולית .הצגות מקרה, משחקי תפקידים וטכניקות נוספות להמחשת החומר והעמקת ההבנה. בשנה זו יינתן הדגש על יישום פרוטוקול הטיפול בעזרת בעלי חיים ע"פ "מודל המשולשים הטיפוליים- תהליכים פסיכותרפויטיים בעזרת בעלי חיים".

עבודה מעשית טיפולית

העבודה המעשית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות שונות.


חטיבת לימודי הטיפול בעזרת בע"ח הלכה למעשה


סוגיות אתיות בעבודה עם בע"ח

בקורס נעסוק בהגדרות המושג אתיקה ואתיקה וטרינרית, בנושאים של רווחת בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, סוגיות אתיות הקשורות למפגש אדם-חיה ומטופל-חיה, ודילמות אתיות המאפיינות את העבודה הטיפולית בעזרת בעלי חיים. הקורס יתבסס על מסמך האתיקה המלווה את הארגונים הבינלאומיים וכן מודל המשולשים הטיפוליים.

אופטימיזציה של אחזקת בע"ח בשבי- סדנת התנסות מעשי

עבודת צוות אמתית בינינו לבין בעלי החיים כקו-מטפלים בחדר הטיפולים, מושפעת באופן ישיר, בין היתר, גם מתנאי המחייה בהם הם חיים. בהמשך לקורס "סוגיות אתיות בעבודה עם בע"ח", יצאו התלמידים ל"מרכז חוויות" אשר ממוקם בישוב אלעזר, גוש עציון, שם יתנסו הלכה למעשה באופטימיזציה (מיטוב) של תנאי אחזקת בע"ח בתנאי שבי, ועל ידי כך, ירכשו כלים תיאורטיים ומעשיים אותם יוכלו ליישם בתהליכים הטיפוליים.

ההגעה למרכז חוויות עצמאית, פרטים ותאריך ימסרו מראש.

עקרונות בסיסיים בתפקוד ושיקום בעזרת בעלי חיים

מטרת קורס זה הינה לחשוף ולהקנות בסיס ידע לסטודנטים בנושא תפקוד ויכולות האדם, בזווית הראייה של מקצוע הריפוי בעיסוק. התכנים אשר יילמדו במסגרת הקורס יאפשרו לסטודנטים להבין בצורה טובה יותר את הרקע לתפקוד האינדיבידואלי של האדם ולהתייחס בצורה מותאמת יותר לצרכיו בטיפול. כמו כן ייעשה חיבור לידע הקיים בספרות בנושא תרומת בעלי החיים בכלל והטיפול הנעזר בבעלי חיים בפרט. במהלך ההרצאות יובאו דוגמאות לשילוב עבודה עם בע"ח לצורך קידום מטרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות קליניות שונות.

בעלי חיים כמסייעים בהתערבויות טיפוליות

הקורס יעסוק בקשר המיוחד וההדדי בין בני אדם לבעלי חיים ובדרך בה קשר זה בא לידי ביטוי בעבודה טיפולית ושיקומית. נדון ברציונל וביישום עבודה טיפולית בעזרת בע"ח בעבודה עם מגוון רחב של אוכלוסיות, כגון ילדים בסיכון ומשפחותיהם, קשישים ניצולי שואה, ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, נתמקד במיקומו המיוחד של בעל החיים, לא ככלי עבודה, אלא כקו-תרפיסט בעל נוכחות משלו. נתייחס לחשיבות בבחירה האישית של כל בעל חיים כקו-תרפיסט, תוך התייחסות לצרכים הרגשיים של המטופל והמטפל. יובאו לדיון הצגות מקרה, אשר ינסו להמחיש את התפיסה, את הפוטנציאל הטיפולי הטמון בבעלי חיים, את דרך העבודה והדילמות העולות במהלכה.

כתיבת דוחות אקדמיים

מטרת הקורס הנה להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבת דוחות אקדמיים, בהכוונה לתחום הטיפול בסיוע בעלי חיים (AAT). כמו כן נערוך היכרות עם תחום מחקר ה - AAT. במסגרת הקורס, יחשפו התלמידים למחקרים איכותיים וכמותיים מהתחום, בדגש על מחקרים שנעשו בארץ. כמו כן נכיר ונתנסה בבחינת שיקולים עיקריים היכולים להנחות אותנו בביצוע מחקר בסיסי בתחום.

עבודת גמר תכנית- כתיבה מונחית

מטרת הסמינריון לכתוב עבודה אינטגרטיבית אשר תשלב את הידע התיאורטי הנלמד וההתנסות המעשית, תוך התייחסות למטופל ספציפי בו טיפל הסטודנט במהלך השנה. כמו כן יינתן דגש על סוגיות בעבודה מערכתית עם הורים. לסיום, על התלמיד להגיש עבודה מסכמת.

חטיבת לימודים העוסקת ברפואה וטרינרית


זואונוזות

בקורס יילמדו המחלות המועברות לבני אדם מבעלי החיים איתם הם באים במגע - כלב, חתול, סוס, מכרסמים ועופות למיניהם. למשל כלבת ועוד- הסימנים הנפוצים, דרכי התמודדות ומניעת מחלות אלו. סיכום התבוננות על רווחת בעלי החיים בטיפול תוך דגש על שמירת בריאותם של המטפל והמטופל.

הכשרה מעשית

 

בשנים ב' וג' בנוסף ללימודים התיאורטיים הסטודנטים נדרשים ל- 200 שעות שנתיות של עבודה מעשית טיפולית כל שנה (סה"כ 400 שעות).
העבודה המעשית הטיפולית מתבצעת במסגרות טיפוליות המשלבות בעלי חיים בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות שונות. ההשתבצות במסגרות הינה באחריות הסטודנט ונעשית על ידו, תוך הדרכה וליווי של בית הספר. התלמידים יקבלו סיוע וייעוץ בבחירת מקום העבודה המעשית, במסגרות העובדות בשיתוף עם מכון מגיד זה מספר שנים. מסגרות חיצוניות אחרות מחייבות אישור מנהל ההכשרה המעשית.
חלוקת שעות העבודה המעשית טיפולית צריכה להתפרס לאורך שנת הלימודים, מספטמבר ועד סוף חודש אוגוסט בשנה לאחר מכן, במתכונת של כ-6 שעות שבועיות בממוצע שמתחלקות כלהלן:
ארבע שעות טיפול פרטניות לארבעה מטופלים (לפחות 120 שעות טיפול שנתיות).
שעת הדרכה/הנחייה תינתן ע"י אנשי הצוות במקום העבודה המעשית (לפחות 40 שעות שנתיות).
שעה כחלק מעבודת צוות, כתיבת דוחות, נוכחות במסגרת ועוד (לפחות 40 שעות שנתיות).
שעות ההדרכה/הנחייה השבועיות יינתנו ע"י אנשי צוות מנוסים ומיומנים (עו"סים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים בכירים אחרים, יועצים בכירים, פסיכותרפיסטים וכדומה), המכירים את המסגרת והאוכלוסייה ויכולים להנחות את הסטודנטים (אין צורך במדריך מרקע הטיפול בעזרת בעלי חיים).
במקביל להדרכה במסגרת העבודה המעשית הטיפולית, הסטודנטים יקבלו הנחיה קבוצתית במסגרת הקורס הדרכה קבוצתית- פרקטיקום, אשר תיגע בכלל התהליך אשר הם עוברים, וכן שילוב בעלי החיים בעבודתם הטיפולית.
טלפון 3070* או 02-5422000 כתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם