חיפוש

טיפול בעזרת בעלי חיים - למטפלים

אודות התוכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים - למטפלים ואנשי מקצוע

 

המסלול המהיר- למטפלים בפועל, בעלי תואר במקצועות הטיפול והייעוץ  

לסטודנטים אשר הינם מטפלים ועוסקים במקצוע, מוצעת תוכנית לימודים מקוצרת בת שנתיים (הלימודים יחד עם תלמידי התוכנית הרגילה הלומדים במשך 3 שנים).

• הסטודנט יקבל פטור מלא מקורסי מבואות בפסיכולוגיה. כל פניה לפטור מעבר לארבעת קורסי המבואות תופנה לוועדת ההוראה. הפטור מנוכחות בשיעור אינו מזכה בזיכוי כספי ופעמים יידרש הסטודנט להיבחן.

• בשנה ב' הסטודנט יוצא לעבודה מעשית טיפולית בליווי קורס הדרכה קבוצתית-פרקטיקום (יחד עם תלמידי שנה ג' במסלול הרגיל). מסגרת העבודה המעשית תהיה במקום עבודתו בפועל של הסטודנט, כמטפל במסגרת. היקף שעות העבודה המעשית הטיפולית הינו 400 שעות אשר יהיו מרוכזות בשנת הלימודים השנייה ע"פ המוסבר בהמשך. 

• מטפל שאינו עובד במסגרת כלשהי, ייבדק באופן ספציפי, בהתאם להכשרתו ולהדרכה שמלווה אותו.

 

אודות התוכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים למטפלים 

טיפול בעזרת בעלי חיים הינה שיטה טיפולית הוליסטית, המלמדת כיצד בעלי החיים מאפשרים ומחוללים שינוי במטופלים ומהווים חלק מהצוות הטיפולי.

מטרת התוכנית היא הקניית ידע תיאורטי וכלים מעשיים, המאפשרים הבנה ויישום של תהליכים טיפוליים בקרב האוכלוסיות השונות )ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים( במטרה לשפר את תפקודו הפיזי, הנפשי, החברתי, הרגשי והקוגניטיבי של המטופל.

תוכנית הלימודים מבוססת על מודל ה"משולשים הטיפוליים - תהליכים פסיכותרפויטים בעזרת בעלי חיים" הכולל תיאוריה ופרוטוקול טיפולי מלא משלב איסוף המידע ועד שלב סיום הטיפול וכתיבת דוחות מסכמים. מודל  ייחודי זה  פותח ע"י ד"ר יוני יהודה, מנהל בית הספר, מומחה בתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים ומחלוצי התחום בארץ ובעולם.                    

 

הלימודים בתוכנית מורכבים משלוש חטיבות עיקריות

 חטיבת הלימודים הפסיכותרפויטית, הכוללת לימודי תיאוריה וטכניקות להתערבויות טיפוליות.

 חטיבת הלימודים העוסקת ברפואה וטרינרית.

 חטיבת הלימודים העוסקת בטיפול המעשי בעזרת בעלי חיים, בכלל זה האינטראקציה שבין המטפל, המטופל, בעל החיים והכנתו למשימה הטיפולית.

הלימודים מתפרסים על פני שנתיים. הרציונל העומד בבסיס משך שנות הלימוד נובע מתפיסה תהליכית-התפתחותית בהקניית החומר הנלמד, הפנמתו, והתפתחות זהות המטפל בעזרת בעלי חיים אצל הסטודנט.

בשל התפיסה כי חלק משמעותי בהכשרתו של המטפל הינה היציאה "לשטח", התוכנית כוללת סה"כ 500 שעות עבודה מעשית פרקטית. כמו כן, במסגרת התוכנית מתקיימים סיורים לימודיים אשר מהווים חלק משמעותי מהלמידה. 

 

מבנה התוכנית:

שנה א'- יום לימודים עיוני פרונטאלי + ימי לימודים עיוניים מקוונים בימי ו', עבודה מעשית עם ובסביבת בע"ח (100 שעות) החל מחודש ינואר.

שנה ב'- יום לימודים עיוני פרונטאלי + ימי לימודים עיוניים מקוונים בימי ו', עבודה מעשית טיפולית במקום עבודת הסטודנט (400 שעות) בליווי הדרכה קבוצתית-פרקטיקום ואתיקה, עבודת גמר וסדנה מסכמת.

 

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם