חיפוש

פסיכותרפיה

פסיכותרפיה - קורסים

פסיכותרפיה - תכנית הלימודים

קורסים העוסקים בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית

תיאורית הדחף: קריאה בסיסית בכתבי פרויד
התיאוריה המורכבת ורבת הגוונים שפרויד הגה, יצר ועדכן באופנים יצירתיים ובלתי מתפשרים, שימשה קרקע לאורה וכנגדה יצרו תיאורטיקנים דינאמיים מאוחרים יותר. התיאוריה ומייסדה שינו את תפיסת האדם ואת התפיסה הטיפולית. הם הפכו לאקלים, לשגריריו של הלא מודע והלא מוכר המצוי בתוכנו. קורס זה נועד לקרוא מחדש בחלק ממאמריו המכוננים של פרויד. הקריאה תעקוב אחרי ציוני דרך בהתהוות תפיסת המטפל והטיפול הנפשי. נתייחס למושגים תיאורטיים וטכניים ספציפיים שפרויד הגדיר - כמו למשל 'סימפטום נפשי' - ונבחן את מידת הרלבנטיות שלהם למטפלים ומטופלים בני ימינו. נבחן תיאורי מקרה של פרויד וננסה לבחון דרכם את המתח הקיים תדיר בין התיאוריה של הטיפול לבין הפרקטיקה שלו.
 
גישת יחסי האובייקט - קריאה במלאני קליין
מלאני קליין תרמה תרומה מהפכנית ומרתקת להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. היא שברה את מיתוס הילד וערכה לנו היכרות עם סערת הרגשות האדירה של האהבה ושל ההרס הקיימת מלידה, המייצרת פנטזיות עוצמתיות הממשיכות להניע את הנפש גם במהלך ההתבגרות והבגרות. עיסוקה של קליין בהגדרתם של יחסי האובייקט - בחרדות המרכזיות, בסוגים השונים של הקנאה, ובמעברים התדירים בין העמדות הנפשיות - כל אלה מאפשרים להבין תופעות נפשיות ותהליכים טיפוליים. הקורס יתמקד בקריאה והתבוננות בחלק מכתביה המרכזיים של מלאני קליין, בניסיון לבחון את הרלבנטיות של תפיסתה הטיפולית ושל המושגים שהציעה לתפיסת האדם והטיפול. הלימודים ייתרמו גם מתיאורי מקרה שתלמידים יביאו לדיון בכיתה. 

ויניקוט 
מספרים על ויניקוט שכשנשאל באחת מהרצאותיו "כיצד אתה יודע האם אדם זקוק לעזרה נפשית?" ענה "אם אתם מרגישים שמשעמם לכם כשהאדם מדבר איתכם סימן שהוא זקוק לעזרה".
התפיסה שהציג ויניקוט לעולם המחשבה והטיפול הנפשי הייתה חדשנית, יצירתית ורדיקלית בעולם בו פעל. בשונה מפרויד וקליין, למשל, שאחזו בתיאוריה ובטכניקה האנליטית, התייחסותו של ויניקוט לטכניקה הטיפולית הייתה אמביוולנטית. עצם הגדרתה של שיטה טיפולית מוגדרת היוותה סתירה לתפיסת עולמו הבסיסית שאין טיפול זהה לשני אנשים כיוון שכל אדם ייחודי וצרכיו שונים מצרכיו של זולתו. בכך הוא שינה את מטרות הטיפול מטיפול המבוסס על תובנה לטיפול המבוסס על חוויה. התיאוריה שלו מנחה מטפלים לשים לב להיבטים רבים המתרחשים בתווך שבין המטפל למטופל. ההגדרה של ההתפתחות, הפתולוגיה והטיפול הנפשי נעשית במונחים של אזור הביניים ושל השפעתו על הנפש. במהלך הקורס נעסוק במושגים מרכזיים בתיאוריה של ויניקוט ובאופן הופעתם בחדר הטיפולים. המושגים 'שימוש באובייקט', 'התקשרות לאובייקט', 'שנאה בהעברה הנגדית' ו'פחד מהתמוטטות' יוזמנו למרחב הביניים שיווצר בכיתת הלימוד. נבחן את הפרשנות שיש לנו עבורם, את העיבוד שאנו יכולים לעשות להם ואת היכולת ליצור מהם משמעות ייחודית שתאפשר צמיחה יצירתית גם בחדר הטיפולים.
 
פסיכולוגית העצמי 
ההחלטה של קוהוט לחבר בין שתי המילים הנפרדות 'זולת' ו'עצמי' וליצור את מושג ה'זולתעצמי' משקפת את התפיסה הקוהוטיאנית לגבי אופן סיפוק הצרכים הנרקיסיסטיים בהתפתחות ובטיפול. אין הכוונה רק לניסיון לחשוב מה אנחנו היינו מרגישים במקומו של מישהו אחר. המשמעות של היות 'זולתעצמי' עבור אדם אחר היא הנכונות לשים עצמך בנעליו של הזולת, לחוות עבורו היבטים וצרכים, שהוא מתקשה לזהות עבור עצמו, ולספק אותם.
קוהוט גרס שמטפלים משכללים את יכולתם לפתח אמפתיה כלפי מטופליהם. הדבר מתאפשר בזכות הטיפול האישי שעובר המטפל, הניסיון המקצועי המצטבר, קריאת ספרות יפה וכמובן גם חוויות נוספות שהחיים מזמנים. אולם, גם מטפלים מנוסים נדונים שלא להיות אמפתיים בצורה מלאה למטופליהם. לעתים קרובות נוצרים כשלים אמפתיים בתחילת התהליך הטיפולי, כשחוסר ההיכרות עם רגישויותיו של המטופל גורר אי דיוק בהבנת צרכיו. כשלים אחרים נובטים דווקא על קרקע השגרה הטיפולית. ההיכרות העמוקה שנוצרת במהלך הטיפול גורמת למטפלים, המבינים ומגיבים למטופליהם מתוך דפוס קבוע, לפספס את הצרכים המיידים שחווה המטופל. קוהוט התייחס לכשלים אמפתיים אלה והגדירם כפתח לשינוי והתפתחות כי הצמיחה בטיפול הקוהוטיאני קשורה באופן בלתי מנותק באפשרות לעבד מצבים אלה. קורס זה מתמקד בניסיון להבהיר מושגי יסוד בפסיכולוגיית העצמי, כגון אמפתיה ושיקוף, השגורים בשפה הטיפולית עד כדי כך שלעתים משמעותם המקורית חומקת מהם. נבחן את אופני ההתבוננות והטיפול הקוהוטיאניים ואת מידת הרלבנטיות שלהם למטפלים בני ימינו.
 
חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון 
הקורס יעסוק בהיכרות ראשונית עם מחשבתו של ביון אודות תהליכי חשיבה וחלימה, כתהליכים הבונים את הנפש ומקיימים את החיים הנפשיים. הלימוד יעשה באמצעות קריאה משותפת במאמריו, תוך סקירת מושגי יסוד בכתיבתו כגון מיכל-מוכל, פונקציית אלפא, D < --- > PS, contact barrier, חלימת ערות, הרשת והבנת האופן בו אלה מסייעים לחשוב על מנגנוני החשיבה והחלימה במצבים פסיכוטיים ולא פסיכוטיים. יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו ובאופן שבו הם מאפשרים פתיחת אפשרויות התמודדות עם מצבים קליניים קשים. ההיבט הקליני יובא דרך קריאה בסמינרים הקליניים אותם הדריך ביון ובעזרת וינייטות שיובאו על ידי המשתתפים.
  
העמדה ההתייחסותית 
בקורס נלמד את התפתחות העמדה ההתייחסותית שבבסיסה תפיסת הטיפול כהתרחשות בינאישית, בין שני סובייקטים, המציגה תנועה מפסיכולוגיה-של-אחד לפסיכולוגיה-של-שניים. נסקור את ההתפתחות ההיסטורית של הרעיונות הפסיכואנליטיים מפרויד ופרנצי עד לרעיונות ההתייחסותיים בעשורים האחרונים ועד זמננו. נכיר דרך מאמרים שונים את המושגים המרכזיים  של אינטראקציה והשפעה הדדית, משא ומתן ודיאלוג, מימוש בפעולה, דיסוציאציה וסוגיית החשיפה העצמית. נלמד תיאורטיקנים כמו מיטשל, ארון, גנט, גרסון, בנג'מין, ברומברג, דייויס, פייזר ואחרים. הלמידה תלווה בדוגמאות קליניות שהמשתתפים מוזמנים להציג בהקשר של כל מושג.

 

קורסים העוסקים בהתפתחות התיאוריה של הטכניקה ובשינויים שחלו בה

המערך הטיפולי [ה-setting]
התהליך הטיפולי נפתח בסרטוט ה-setting הטיפולי באמצעות הגדרה של מיקום, תדירות, משך, עלות והיבטי גבול נוספים. תיאורטיקנים רבים כתבו על ההגנה שגבול זה מספק, על המגבלות שהוא מחייב, על רגישותה של המערכת הנפשית להתוויות אלה ועל תגובות אופייניות שמעוררת המסגרת הטיפולית. קורס זה נועד לבנות היכרות מעמיקה עם סוגיות מרכזיות בנושא, באמצעות העמקה במאמרים שדנים בשאלות אלה ודיון בחוויות והתנסויות שתלמידים בקבוצה יעלו מתוך התנסותם הקלינית.

המעשה הטיפולי 
הליכתן של מילים זו אחר זו ברצף על ציר הזמן, והתחימה הסמנטית שהן מגדירות, מחייבות את ההיבטים הנפשיים להידחק לסד ולסדר של המבנה הלשוני. סדר זה טומן בחובו גם את האפשרות להבין ולהבנות את החוויה הנפשית בצורה שונה מזו שהייתה מוכרת קודם. הטיפול הדינאמי והצמיחה שהוא מאפשר קשורים באופן בו נעשה המעבר מהמציאות הרגשית המידית של החוויה להמשגה של חוויות אלה. קורס זה מתמקד בשיקולים השונים המנחים אותנו במהלך הפענוח והתרגום של רמזי הטבע העמוק והמודחק של הנפש.
 
העברה והעברה נגדית 
במרכזן של כל ההתייחסויות התיאורטיות ושל הטכניקות הטיפוליות בשדה הדינאמי, עומדת ההעברה ואופיים של הפירושים הניתנים לה. בתחילת ימיה של הפסיכותרפיה הדינאמית ההעברה נתפסה כהתנגדות של המטופל אך גם כמנוף המרכזי ליצירת השינוי הנפשי. התופעה של ההעברה הנגדית נחשבה לאירוע נדיר של ביש-מזל, הפרעה בתגובת המטפל להעברה של המטופל. במודל הקלאסי המקורי הצמד הטיפולי כלל מטופלים נוירוטיים שהציגו את משאלותיהם הילדיות, חשפו את מנגנוני ההגנה והקונפליקטים שלהם, למטפלים, בוגרים ובריאים, שהבינו אותם באופן מדעי ואובייקטיבי. תפיסה אחרת לחלוטין מתגלה לעינינו כבר בכותרת, הפרובוקטיבית, של ג'ודי מסלר-דיוויס במאמרה "של מי האובייקטים הרעים האלה לעזאזל?". מסלר-דייוויס מבטאת בצורה בהירה וברורה תפיסה שתהליכים, המתעוררים במטפל כלפי המטופל, נחשבים למקור משמעותי להבנת התהליך הטיפולי. חנה סגל, מצדה, מזהירה מפני "אנליזה פראית של ההעברה הנגדית", כלומר מהתמקדות הטיפול בפנטזיות המודעות והלא מודעות של המטפל. קורס זה עוסק בהתפתחות ההיסטורית של המושגים 'העברה' ו'העברה נגדית' ובדגשים השונים שתיאורטיקנים שונים יצקו לתוכם. נתבונן באופן שבו היבטים אלה נפרסים לפנינו בטיפול הנפשי, נתייחס לפירושי ההעברה - גם לאלה המעובדים ונמסרים למטופל וגם לפירושים הרבים שאינם נמסרים למטופל. אותן השערות טיפוליות, המשפיעות על אופי ההקשבה, ההתערבות ומתן הפירושים המשניים. הקורס יכלול קריאת טקסטים של תיאורטיקנים שונים העוסקים בנושא וכן יבחן תיאורי מקרה של המשתתפים בכיתת הלימוד.
 
מצבים מנטליים ראשוניים 
חוויות מערערות ומאיימות של התמוססות והתפרקות מבטאות חרדות ראשוניות. אלה מופיעות לעיתים בחדר הטיפולים בדמות אסטרטגיות הגנה פרימיטיביות, סמויות מן העין אולם נוכחות בתקשורת המילולית, בתקשורת שמעבר למילים ובאיכות הקשר שבין המטפל\ת לבין המטופל\ת. היכולת לזהות תופעות אלה, לשאת את נוכחותן ולהבין את משמעותן, מאפשרת ליצור מגע עם היבטים אלה של החוויה ולאתר אסונות פסיכולוגיים שטבעו חותמם בחיי הנפש, והותירו עקבות של אימה בלא שם. קורס זה עוסק בהתפתחות המחשבה אודות מצבים קליניים אלה באמצעות קריאה שיטתית של כמה מאמרים פרי עטם של תומס אוגדן, אסתר ביק, דונלד ויניקוט, ג'ויס מקדוגל, אנדרה גרין, אירמה ברגמן-פיק, וילפרד ביון ובטי ג'וזף.
 
למצוא את המילים שנוגעות בבשר החי 
פרויד עסק בזינוק מסתורי מן הנפש אל הגוף, מן הפסיכה אל הסומה. פסיכותרפיה דינמית בת זמננו מפליגה הלאה ועוסקת במסתורין של התהוות חיה בין שתי מערכות שהן של הפסיכה-סומה (ויניקוט), בממדים סומאטו-פסיכיים (ביון) ו"באפקטים של חיוניות" (דניאל סטרן). נתבונן בשאלה: מה מתחייב משינויים אלו בתפיסות התיאורטיות והמטא-תיאורטיות לגבי אופן נוכחותו של המטפל בחדר הטיפולים; באיזה אופן  הוא מקשיב ל"טקסט" של הגוף-נפש של המטופל, ומה אופיין של תשומת-הלב וה'רברי' להן הוא נדרש במסגרת שינויים מהותיים אלו. נעזר בקריאה בספרות פסיכואנליטית, בהצגות מקרה ובניסיון הקליני של המשתתפים.

 

אינטגרציה

הלא מודע בקליניקה 
ייחודה של הפסיכותרפיה האנליטית הוא בהתמקדותה בלא-מודע. אולם, אם הלא-מודע כשמו כן הוא - לא יודעים אותו - כיצד אפשר בכל זאת לדעת ולהבין אותו? באילו אופנים הלא מודע "מדבר" וכיצד ניתן להקשיב לו בשעה הטיפולית? כיצד תוכל הקשבה כזאת להנחות אותנו כאשר נרצה להחזיר משהו למטופל בצורת פירוש? בקורס ננסה לענות על שאלות אלה בעזרת כיווני מחשבה פרוידיאניים, קלייניאניים וויניקוטיאניים.

הערכה ואבחון 
מטפלים דינאמיים מאזינים למטופליהם בשפות שונות ומתבוננים בהם באמצעות משקפי תיאוריה שונים. לעתים ההבנה מגיעה באמצעות שפת הקונפליקטים התוך-נפשיים והסימפטומים, לעתים ההתבוננות היא באמצעות משקפיים של יחסי האובייקט, חידוד חיישני חרדת-הנטישה, ניטור רמזים של העצמי האמיתי, של הצרכים הנרקיסיסטיים או סרטוט רמת ארגון האישיות של המטופל. אופן ההתבוננות וההאזנה משפיע על המשגת הטיפול ועל קביעת המהלכים הטיפוליים. האם יש להיות אמפתיים לזעם או שמא יש לעמת את המטופל עמו? האם יש להיות אקטיביים או ללוות את המטופל באשר הוא? שאלות אלה אינן נותרות רק כהרהורי עבודה של המטפל הדינאמי בן זמננו. אופן ההאזנה הטיפולי ותהליכי ההערכה והאבחון הטיפוליים מושפעים מאד מהידיעות המגיעות מהעולם שמחוץ לחדר הטיפולים. בעשורים האחרונים אין הצדקה או אפשרות לבטל את הצורך באבחנות פסיכיאטריות, להתעלם מיעילותן של שיטות טיפוליות אחרות, מממצאים תורשתיים או מהבנות לגבי מערכת העצבים המרכזית. סדנה זו בוחנת שאלות הקשורות בתהליכי הערכה ואבחון כחלק מהתהליך הטיפולי וכבעלי השפעה על הכיוון הטיפולי. יידונו שאלות מרכזיות בנושא שיש לעסוק בו בתחילת הטיפול ובמהלכו, באמצעות התעמקות במספר תיאורי מקרה.   


התהוות הפסיכותרפיסט 
לאורך הלימודים מתקיימים בקביעות מפגשים עם אנשי סגל בית הספר, שמטרתם לאפשר שהות, להתבוננות משותפת ולהתייחסות לתהליך ההתהוות המתקיים לאורך ההכשרה. המפגשים מוקדשים לדיון בחיבורים בין תיאוריות וטכניקות הנלמדים בתכנית לבין המציאות הקלינית היום-יומית איתה נפגשים המשתתפים.

סדנת כתיבה 
חלק משמעותי בעבודתנו כמטפלים כרוך בתרגום החוויות התוך והבין נפשיות מחדר הטיפולים לתיאור מקרה כתוב המעגן את החוויה בתיאוריות קליניות. הסדנה הנוכחית מהווה מרחב בו נתנסה בכתיבה של המעשה הטיפולי עצמו, כמו גם בכתיבת אבחנה, ומהלך טיפול נדרשים. הסדנה כוללת חלקים תיאורטיים והתנסותיים.

ימים קליניים בית-ספריים
הימים הקליניים של בית הספר מאפשרים למידה ודיאלוג של כלל הלומדים עם סוגיות הנבחרות על ידי סגל בית הספר כסוגיות הקשורות להכשרה הבית ספרית ולתהליכים המתקיימים במסגרתנו.

הדרכה קבוצתית רציפה
סמינרים קליניים שנתיים 
הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית. לחלק מהלומדים, זו הזדמנות ראשונה להיות מודרכים במסגרת קבוצתית הטרוגנית מבחינה מקצועית. אנו מאמינים שהחיפוש היצירתי אחרי הקול האישי, בתוך מבנה רב קולי, נדרש וחיוני כמצע לגיבוש הזהות המקצועית.

בית הספר לפסיכותרפיה

טלפון 073-2495061/62  כתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 

 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 
 

הצטרפו לניוזלטר

יש להקליד שם מלא

יש להקליד כתובת מייל תקינה

Invalid Input