חיפוש
 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 
 

 

הצטרפו לניוזלטר

יש להקליד שם מלא

יש להקליד כתובת מייל תקינה

Invalid Input

פסיכותרפיה - נהלים, רישום ותשלום לשנה"ל תשפ"א 2020-2021

תנאי הקבלה, הנהלים, התשלומים וכל פרט הקשור לתכניות הלימודים המופיעים  תקפים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א. 

דרישות להסמכה מקצועית

התכנית לפסיכותרפיה מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. קרי, גוף הידע הכלול בתוכניות נערך בהתאמה לדרישות להסמכה מקצועית שנקבעו ופורסמו בזמן זה על-ידי "האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה". יחד עם זאת, האחריות הסופית למעקב אחר הדרישות הספציפיות של כל ארגון או מוסד מקצועי עבור המקצועות הטיפוליים השונים ולעמידה בדרישות אלה, מוטלת על התלמיד ואין לסגל התוכנית אחריות לגבי ההסמכה המקצועית הניתנת על-ידי המוסדות והארגונים השונים או לשינויים החלים בדרישות של ארגונים אלה מעת לעת.

להגשת מועמדות לתכנית יש למלא ולשלוח את הטופס לא יאוחר מהתאריך 1.4.20:

לטופס הגשת מועמדות לחצו כאן


ועדת קבלה תזמן לראיונות את המועמדים המתאימים ביותר מכלל הפונים לתכנית הלימודים.  
המידע שיועבר לבית הספר יישמר בסודיות מלאה וישמש לתהליך הקבלה והלימודים בלבד.

 

אופן תשלום שכר הלימוד השנתי

הקבלה והלימודים מותנים בתשלום שכר לימוד מלא כנדרש ובמועד הרישום ללימודים.
התשלום יתבצע בנפרד לכל שנת לימודים.
ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים כנהוג במכון וכמפורט.
המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד ללימודי המשך'. לא יתקבל תשלום במזומן.על איחורים בתשלום תתווסף ריבית פיגורים.

גובה שכר הלימוד השנתי 

שכר הלימוד השנתי המלא 12,900 ₪
אפשרות לפרישת תשלומים 
 

דגשים והערות

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים להכשרה כמטפל או שיימצא בלתי מתאים להמשך לימודים בתכנית.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

בכל מקרה לא יוחזרו דמי הרשמה לתכנית הלימודים.

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא על-ידי מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה  העברית בירושלים בע"מ.

 

תקנון ביטול לימודים

נהלי ביטול
מי שנרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על הפסקת לימודים. לתשומת לבך, ביטול הרשמה ו\או הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד. תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או בהקפאת לימודים, חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת הלימודים. בקשה תאושר במקרים חריגים בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לבקשה. המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים ואשר תישלח בדואר רשום או תימסר במסירה אישית למזכירות.

החזר שכר הלימוד במקרה של ביטול הרשמה
ביטול עד חודשיים לפני מועד תחילת הלימודים מזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול בתקופה שבין חודשיים לפני תחילת הלימודים ועד שבועיים לפני תחילתם - מזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי 20% מגובה שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול הרשמה במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים מזכה בהחזר שכר לימוד בניכוי 50% משכר הלימוד ובניכוי דמי הרישום והמקדמה. החל מתחילת הלימודים לא יהיו כל החזרים כספיים.

 

ביה"ס לפסיכותרפיה  טלפון 62\073-2495061   דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.