חיפוש
 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 
 

 

הצטרפו לניוזלטר

יש להקליד שם מלא

יש להקליד כתובת מייל תקינה

Invalid Input

פסיכותרפיה - נהלים, רישום ותשלום לשנה"ל תש"פ 2019-2020

תנאי הקבלה, הנהלים, התשלומים וכל פרט הקשור לתכניות הלימודים המופיעים  תקפים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ. 

דרישות להסמכה מקצועית

התכנית לפסיכותרפיה מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. קרי, גוף הידע הכלול בתוכניות נערך בהתאמה לדרישות להסמכה מקצועית שנקבעו ופורסמו בזמן זה על-ידי "האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה". יחד עם זאת, האחריות הסופית למעקב אחר הדרישות הספציפיות של כל ארגון או מוסד מקצועי עבור המקצועות הטיפוליים השונים ולעמידה בדרישות אלה, מוטלת על התלמיד ואין לסגל התוכנית אחריות לגבי ההסמכה המקצועית הניתנת על-ידי המוסדות והארגונים השונים או לשינויים החלים בדרישות של ארגונים אלה מעת לעת.

לצורך רישום ללימודים עליך להעביר לבית  הספר  את  הטפסים הבאים:

1. טופס הרשמה  [מצ"ב] טופס הרשמה.
2. קורות חיים תיאוריים [עד שני עמודים מודפסים].
קורות החיים צריכים לכלול פרטים ביוגרפיים, התייחסות למאורעות חיים משמעותיים ומערכות יחסים משמעותיות.
3. דילמה טיפולית איתה התמודדת בעבר [עד שני עמודים מודפסים].
(א). התיאור צריך להבהיר מה הייתה הדילמה וכיצד החלטת לפתור אותה.
(ב). התיאור צריך לכלול גם מענה לשאלה 'לו הייתה ניתנת לך האפשרות מה היית משנה באופן הפתרון'?
4. חוויה בקבוצה [עד עמוד מודפס].
התיאור יכול להתבסס על מגוון קבוצות על פי בחירתך – קבוצת עמיתים, קבוצה דינאמית, קבוצת לימוד וכד'. עלייך לתאר את הרכב הקבוצה ואת היחסים שהתקיימו בה וכן לנסות ולהדגים את חווייתך הכללית מהקבוצה באמצעות אירוע ספציפי הזכור לך מהמפגשים הקבוצתיים.
5. נקודת מפנה בהכשרה המקצועית [עד עמוד מודפס].
התיאור יכול להתייחס לכל היבט שהתקיים במהלך ההכשרה: רגע, צומת, מפגש או החלטה, מתוך אינספור החוויות, ההחלטות, המפגשים והדרישות שהתקיימו לאורך שנות ההכשרה המקצועית. ניתן לבחור לתאר החלטה מודעת כמו בחירה במגמת לימודים כשם שניתן לבחור לתאר היתקלות מקרית בחבר שהולך לטיפול נפשי. אפשר להתייחס לחוויה רגשית, רגעית הזכורה לך כמו שניתן להתייחס למטלה מקצועית כלשהי.
6. כתב התחייבות (מצ"ב)
7. אישור תשלום דמי רישום על סך 375 ₪ (מצ"ב).
דמי הרישום אינם מוחזרים (לרבות במקרים של אי זימון לראיון או אי קבלה ללימודים).
8. צילומי תעודות ואישורים עבור כל אחד מהתארים האקדמיים וההכשרות המקצועיות.
9. שלוש המלצות עדכניות ממדריכים במסגרת הדרכה אישית.
10. תמונה (דיגיטלית או פספורט).


ועדת קבלה תזמן לראיונות את אלו שיעמדו בדרישות ההתאמה לתכנית.
המידע שיועבר לבית הספר יישמר בסודיות מלאה וישמש לתהליך הקבלה והלימודים בלבד.

 

אופן תשלום שכר הלימוד השנתי

הקבלה והלימודים מותנים בתשלום שכר לימוד מלא כנדרש ובמועד הרישום ללימודים.
התשלום יתבצע בנפרד לכל שנת לימודים.
ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים כנהוג במכון וכמפורט.
המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד ללימודי המשך'. לא יתקבל תשלום במזומן.על איחורים בתשלום תתווסף ריבית פיגורים.

גובה שכר הלימוד השנתי 

שכר הלימוד השנתי המלא 12,900 ₪
אפשרות לפרישת תשלומים 
 

דגשים והערות

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים להכשרה כמטפל או שיימצא בלתי מתאים להמשך לימודים בתכנית.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

בכל מקרה לא יוחזרו דמי הרשמה לתכנית הלימודים.

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא על-ידי מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה  העברית בירושלים בע"מ.

לפרטים ולהרשמה 

טלפון 03-6996712 כתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.