חיפוש

פסיכותרפיה

פסיכותרפיה - שכר לימוד תשפ"ב 2021-2022

תנאי הקבלה, הנהלים, התשלומים וכל פרט הקשור לתכניות הלימודים המופיעים  תקפים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב
 

אופן תשלום שכר הלימוד השנתי

הקבלה והלימודים מותנים בתשלום שכר לימוד מלא כנדרש ובמועד הרישום ללימודים.
התשלום יתבצע בנפרד לכל שנת לימודים.
ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים כנהוג במכון וכמפורט.
המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד ללימודי המשך'. לא יתקבל תשלום במזומן.על איחורים בתשלום תתווסף ריבית פיגורים.

גובה שכר הלימוד השנתי

דמי רישום   375 ₪ (דמי רישום אינם מוחזרים)  
שכר לימוד 12,900 ₪ בכל שנה (בפריסת תשלומים נוחים). 

דגשים והערות

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים להכשרה כמטפל או שיימצא בלתי מתאים להמשך לימודים בתכנית.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

בכל מקרה לא יוחזרו דמי הרשמה לתכנית הלימודים.

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא על-ידי מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה  העברית בירושלים בע"מ.

תקנון ביטול לימודים

נהלי ביטול
מי שנרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על הפסקת לימודים. לתשומת לבך, ביטול הרשמה ו\או הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד. תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או בהקפאת לימודים, חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת הלימודים. בקשה תאושר במקרים חריגים בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לבקשה. המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים ואשר תישלח בדואר רשום או תימסר במסירה אישית למזכירות.

החזר שכר הלימוד במקרה של ביטול הרשמה
ביטול עד חודשיים לפני מועד תחילת הלימודים מזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול בתקופה שבין חודשיים לפני תחילת הלימודים ועד שבועיים לפני תחילתם - מזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי 20% מגובה שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול הרשמה במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים מזכה בהחזר שכר לימוד בניכוי 50% משכר הלימוד ובניכוי דמי הרישום והמקדמה. החל מתחילת הלימודים לא יהיו כל החזרים כספיים.

 

בית הספר לפסיכותרפיה
טלפון 073-2495061/62 כתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 
 

הצטרפו לניוזלטר

יש להקליד שם מלא

יש להקליד כתובת מייל תקינה

Invalid Input