חיפוש

 

לימודי פסיכותרפיה

פסיכותרפיה - שכר לימוד וטפסי הרשמה תשפ"ג 2022-2023

 

אופן תשלום שכר הלימוד השנתי

הקבלה והלימודים מותנים בתשלום שכר לימוד מלא כנדרש ובמועד הרישום ללימודים.
התשלום יתבצע בנפרד לכל שנת לימודים.
ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים.
המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד' לא יתקבל תשלום במזומן. על איחורים בתשלום תתווסף ריבית פיגורים.

גובה שכר הלימוד השנתי

דמי רישום   375 ₪ 
שכר לימוד 12,900 ₪ בכל שנה (אפשר לשלם בפריסת תשלומים נוחים). 

דגשים והערות

הנהלת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים להכשרה כמטפל או שיימצא בלתי מתאים להמשך לימודים בתכנית.

כמו כן שומרת לעצמה הנהלת התוכנית  את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

בכל מקרה לא יוחזרו דמי ההרשמה לתוכנית הלימודים.

החזר מלא של שכר הלימוד ודמי ההרשמה יינתן  רק במקרה של ביטול תוכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא, ביוזמת מכון מגיד ללימודי המשך.

נהלי ביטול
מי שנרשם לתוכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התוכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על הפסקת לימודים.

לתשומת ליבכם, ביטול הרשמה או הפסקת לימודים אינן פוטרות מחובת תשלום שכר הלימוד. תלמיד המעוניין להפסיק לימודים או להקפיאם, חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני מועד פתיחת הלימודים. הבקשה תאושר במקרים חריגים בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לה. המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או על הפסקת הלימודים את ההודעה יש לשלוח בדואר רשום או למסור במסירה אישית למזכירות.

החזר שכר הלימוד במקרה של ביטול הרשמה
ביטול שייעשה עד חודשיים לפני מועד תחילת הלימודים מזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד, בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול שייעשה בין חודשיים לפני תחילת הלימודים ועד שבועיים לפני תחילתם - מזכה בהחזר שכר הלימוד בניכוי 20% מגובה שכר הלימוד וכן בניכוי דמי הרישום והמקדמה.

ביטול שייעשה במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים מזכה בהחזר שכר לימוד בניכוי 50% משכר הלימוד וכן בניכוי דמי הרישום והמקדמה. החל מתחילת הלימודים לא יתבצעו כל החזרים כספיים. 

טפסים להרשמה

טופס הגשת מועמדות לתוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה 

ידיעון התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית פסיכואנליטית 

 

למידע ולהרשמה:
טלפון 02-5422000 | 3070*| כתובות דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם

 
 

הצטרפו לניוזלטר

יש להקליד שם מלא

יש להקליד כתובת מייל תקינה

Invalid Input