המסלול ללימודים לקרוא את ביון

המסלול ללימודים לקרוא את ביון מוקדש להעמקה בכתביו של וילפרד ר. ביון. הוא תולדה של תהליך עתיר מחשבה ותשוקה, של הבנייה מוקפדת ומדויקת של התכנים הנלמדים ואיסוף צוות הוראה שמושקע שנים בתיאוריה של ביון. אוהב, חוקר, מלמד וכותב עליה - חני בירן, ד"ר משה ברגשטיין, נעמי ברונפמן-הולר, ד"ר גילית הורויץ ורוני עמיאל.

 לצוות ההיגוי נרתמו שניים מהמפענחים המיוחדים שיש לביון בתקופתנו, המחדשים ומעמיקים את ההבנה בו – פרופ' יולנדה גמפל ומר נוויל סימינגטון ז"ל [ לאחרונה נפטר].

הנחת היסוד הבסיסית שלנו קשורה בנאמנות לתפיסת עולמו של ביון ובמחשבה שכל ניסיון 'ללמד' את ביון כפרדיגמה, כתיאוריה אותה ניתן ללמוד מאדם אחר, נדון לכישלון. מכאן שמה של התכנית וההזמנה הגלומה בו - הזמנה לקריאה משותפת בכתביו של ביון. בכל אחד מהקורסים נקרא מאמר אחד, אולי שניים. הקריאה הקרובה, הצמודה, היא בחירה מודעת ומכוונת. היא מאפשרת איסוף של כל התגובות, המחשבות, ההרהורים והרגשות המתעוררים נוכח הטקסט ובעקבות ההליכה אחרי האופן בו התפתחה המחשבה של ביון. ניפתח לשינויים ולתגובות העדינות שנוצרים בכל אחד מאתנו, נבחן את נקודות הכשל בהבנה, את התפוגגותן של משמעויות קיימות ונפלס נתיבים להבנות חדשות. בכך נקיים, הלכה למעשה, בית מדרש 'ביוניאני', המשלב בין פרשנויות אישיות, רעננות, ייחודיות ואקטואליות למשתתפים בלמידה, לבין היפתחות לריבוי נקודות המבט, והבנה מורכבת ורב ממדית של המציאות.

הנחת יסוד נוספת שלנו הינה שקריאה כרונולוגית בלבד של כתביו של ביון אינה מאפשרת להבין אותם. "בחקרנו את חשיבתו של ביון אנו רוצים להיות נאמנים לדרך החקירה שלו. לכן, אופן החשיבה שלנו לא יתקדם על פי רצף סיבתי. ברצוננו לתפוס את החשיבה עצמה ולא את המסלול שבו הגיע אליה... שיטתנו, אם כן, היא לקחת נושאים שכל אחד מהם הוא ביטוי של החשיבה של ביון, אך לא הדבר עצמו" (ג'ואן ונוויל סימינגטון, החשיבה הקלינית של ביון, עמוד 9).
לכן, במהלך הלימודים ננוע בין סקירה כרונולוגית של כתבי ביון (כתביו המוקדמים לעומת המאוחרים) לבין חקירה רוחבית, המאפשרת התבוננות על היבטים וגוונים שונים שמקבלים אותם המושגים בהקשרים שונים - גם עבור ביון, שהמשיך להגדיר ולעצב את המושגים השונים וגם עבור המשתתפים. הדבר משקף את תפיסת עולמנו, לפיה הטקסטים של ביון מהווים מטה-תיאוריה הכתובה בסגנון חידתי, סתום לעיתים, אך לא שרירותי.

הבנה שביון שרטט עבורנו מפה של הלא מודע, נתיבים אל הלא ידוע. מפה דינאמית ונטולת מפתח סימנים ברור. מפה הקיימת בשורות הכתובות ובעיקר ביניהן. קיימת כמחשבות עוד בטרם אנו חושבים אותן. קריאה במפה מחייבת מפגש אמיתי עם עצמך ועם העולם. הלימוד מצריך חשיבה אישית, הוספה, כיוונון ופתיחות לריבוי האין-סופי של אפשרויות המתקיימות בו זמנית בעולמנו. המתח הזה, בין המועד ההיסטורי של פרסום טקסט מסוים, לבין חווית הקריאה בו בהווה, מתואר היטב על ידי וולטר בנימין "...'הידיעה המדויקת היחידה שיש' אמר אנאטול פראנס, 'היא ידיעת שנת ההופעה והפורמט של הספרים'..... ואכן, אם קיים מושג מנוגד לאי-סדירותה של ספריה, הרי זו סדירותו של הקטלוג ובמובן זה – הגורל החשוב ביותר של כל עותק הוא ההיתקלות בו עצמו.... לידתו מחדש של זה" (וולטר בנימין, אני פורק את ספרייתי, המשוטט, עמוד 107-108).

הנחת יסוד שלישית שלנו קשורה בקודמותיה ומתגלמת בהחלטה שלנו לבנות תכנית לימודים שתאפשר חשיפה בו-זמנית למגוון של מרצים, כולם מכירי ואוהבי ביון. ההנחיה הבו-זמנית מאפשרת להוראה שלא להפוך מודל מקבע, המצמית את החשיבה אלא להוות, הלכה למעשה, אמצעי לעידוד הריבוי, הזרימה והתשוקה לדעת. כך, הלמידה המשלבת חברותא של אנשי מקצוע בשלים ומנוסים, בעלי רמות היכרות מגוונות עם הטקסטים של ביון, ומגוון של מרצים בעלי פרשנויות אישיות שונות לטקסטים הנלמדים, מהווים קרקע דשנה לצמיחה מנטלית, להתקרבות אל ה-O.

לא זו אף זו: רוחו של ביון פורצת את גבולות השדה הפסיכואנליטי. בחוברנו לתפיסתו כי הפסיכואנליזה הנה מקרה פרטי, אף כי ייחודי, ללמוד על הנפש, על העולם, ועל היחסים ביניהם, אנו עורכים ימי עיון שמפגישים בין עולמות תוכן שונים, סביב רעיון אחד שמלכד את הדיון והחשיבה.ם וקריאות ייחודיות בכתביו של ביון. מאמרים אלו יפורסמו באתר המסלול ויאפשרו מפגשים חוזרים ונשנים עם תכנים שהועלו ועובדו בתוך המסלול בקבוצות הקריאה שלנו.

זוהי הזמנה פתוחה להצטרף למסלול בו נוכל להמשיך לחלום ולחקור יחדיו את אותם היבטים שבשל חשיבתו וכתיבתו האסוציאטיביות של ביון קשה לחלום ולחקור רק באופן עצמאי.

לפרטים ולהרשמה

טלפון073-2495061/62 כתובת דוא"ל  Psychomagid@magid.org.il    

 

ביה"ס לפסיכותרפיה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ט.ל.ח

שלוחת ירושלים: האוניברסיטה העברית הר הצופים 9190501
שלוחת תל-אביב: רח' קהילת סלוניקי 7 נאות אפקה ת"א