בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים - סרטונים

חשיבות רווחת בע"ח בטיפול בעזרת בע"ח - ד"ר יוני יהודה

סיפורו האישי של ד"ר יוני יהודה

 יום עיון - בע"ח מהווים "ממלאי מקום" בהעדר משפחה

מחקר חדש המצביע על כך שסוסים מזהים הבעות וביטויים רגשיים אצל בני אדם
ראיון בכאן תרבות עם דוד ארז המראיין את ד"ר יוני יהודה מנהל ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים

חשיבות חיבור הגוף והנפש בטיפול בעזרת בע"ח - מרום גורין

בין הפראי למאולף - הדס איש-לב
תכנית הלימודים ד"ר יוני יהודה בתכנית של פרופ' קרסו

יום עיון בעלי חיים כמהווים ממלאי מקום בהעדר משפחה