בית הספר להכשרת אחים ואחיות וטרינריים

אחים אחיות וטרינריים - שכר הלימוד

שכר הלימוד הינו  19,190 ₪ לכל התוכנית 

(לא כולל דמי רישום של 350 ₪. סכום זה משולם בנפרד משכר הלימוד ובאופן בלתי תלוי בו ואינו מוחזר גם במקרה של אי קבלה) 

התוכנית מוכרת למימוש פקדון אישי לחיילים משוחררים של משרד הבטחון

פניה למשרד הבטחון לתשלום שכ"ל אח / אחות וטרינרי בפיקדון צבאי

אופן התשלום

  • ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים כנהוג במכון.
  • המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד ללימודי המשך'.
  • לא יתקבל תשלום במזומן.
  • שכר לימוד יוסדר בעת הרישום ויהיה תנאי לתחילת הלימודים.

 

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נוספים במקרים של אישורים חריגים למשל:

* אם סטודנט נכשל בקורס, חזרה על אותו קורס תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

* ייתכן שינוי ממחזור למחזור בשכר הלימוד. [עלות התשלומים לקורסים חוזרים תיקבע לפי הדרישה וכמות הקורסים הנדרשים]

 

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תוכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא, ביוזמת מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ.

 התוכנית מזכה ב - 18 נ"ז למעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.

למידע ולהרשמה:
טלפון 02-5422000 | 3070*| כתובות דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.