חיפוש

תוכנית אחים אחיות וטרינריים

אחים אחיות וטרינריים - שכר הלימוד

שכר הלימוד הינו  25,550 ₪ לכל התוכנית (לא כולל דמי רישום של 350 ₪. סכום זה משולם בנפרד משכר הלימוד ובאופן בלתי תלוי בו ואינו מוחזר גם במקרה של אי קבלה) 

אופן התשלום

  • ניתן לשלם באמצעות המחאות או בהוראת קבע, בתשלום אחד או בתשלומים כנהוג במכון.
  • המחאות יש לרשום לפקודת 'מכון מגיד ללימודי המשך'.
  • לא יתקבל תשלום במזומן.
  • שכר לימוד יוסדר בעת הרישום ויהיה תנאי לתחילת הלימודים.

 

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נוספים במקרים של אישורים חריגים למשל:

* אם סטודנט נכשל בקורס, חזרה על אותו קורס תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

* ייתכן שינוי ממחזור למחזור בשכר הלימוד. [עלות התשלומים לקורסים חוזרים תיקבע לפי הדרישה וכמות הקורסים הנדרשים]

 

שכר הלימוד ודמי ההרשמה יוחזרו במלואם רק במקרה של ביטול תוכנית הלימודים, מכל סיבה שהיא, ביוזמת מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ.

 התוכנית מזכה ב - 18 נ"ז למעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.

למידע ולהרשמה:
טלפון 02-5422000 | 3070*| כתובות דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם