פיתוח מקצועי ואישי

חטיבת הפיתוח המקצועי עוסקת בפיתוח, בניהול ובקיום קורסים ותוכניות לימודים לקהל הרחב ובמסגרת פנים ארגונית. תכניות הלימוד מיועדות לאנשי מקצוע בתחומים שונים ולבעלי תפקידים ניהוליים המעוניינים לרכוש ידע וכלים לפיתוח אישי ומקצועי.

הקורסים ותוכנית הלימוד מוכרים לגמול השתלמות ומקנים תעודה של מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

הילית וולפנזון-שויקי – מנהלת חטיבת פיתוח מקצועי 02-5422021
אלה ניימרק – רכזת תכניות פיתוח מקצועי 02-5422017
רונית מוכתריאן – רכזת תכניות פיתוח מקצועי 02-5422032

שלוחת ירושלים: האוניברסיטה העברית הר הצופים 9190501
שלוחת תל-אביב: רח' קהילת סלוניקי 7 נאות אפקה ת"א